หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     กระดานถาม-ตอบ     ติดต่อเรา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

The Secondary Education Service Area Office 11
 
 
แผนผังเว็บไซต์

   หน้าแรก
   เกี่ยวกับหน่วยงาน
 
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ
   ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการดำเนินงาน
   แผนปฏิบัติราชการ โครงการ ประจำปี
   คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
   ข้อมูลบุคลากร
 
   ผู้บริหาร
   ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
   การจัดซื้อจัดจ้าง
 
   ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   เว็บลิ้งค์
 
   กลุ่มงานภายใน
 
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   กลุ่มกฎหมายและคดี
 
  • ฉก.คศ.
   สถานศึกษาในสังกัด
 
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี (44)
   จังหวัดชุมพร (22)
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   บริการอิเล็กทรอนิกส์
 
   การประชุมทางไกล AcuConference
   ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
   ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
   ระบบภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (e-Activity)
   ระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น (e-Money)
   คลังข้อสอบ
   Web-Admin
   เว็บไซต์เดิม

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-205317 โทรสาร : 077-205318
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง