หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียน     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   
 
 
สถานศึกษาในสังกัด พื้นที่จังหวัดชุมพร

โรงเรียนศรียาภัยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

นายเอกวุฒิ ไกรมาก
081-3704859

โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

นายโชคชัย สุขแก้ว
085-7920588

โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร

นายพะเนิน อุชุภาพ
089-9092043

โรงเรียนศรียาภัย ๒

ว่าที่ ร.ต.ปริญญา พงศ์กาสอ
081-8924286

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

นางรักษิณา ยอดมงคล
081-2721863

โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

ว่าที่ ร.ต.ชัยนิตย์ พรรณาวร
089-5158594

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม

นายประวีณ วีรเสนีย์

โรงเรียนปะทิววิทยา

นางพรพนา แดงสกล
081-8914241

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

นางอิสรีย์ อิฐกอ
081-9476164

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด
081-7979065

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา

นายทินกฤต แซ่ตั้ง
083-7578679

โรงเรียนชลธารวิทยา

นายวุฒิชัย นวลแก้ว
095-0366107

โรงเรียนเมืองหลังสวน

นางกษมาพร ชวาลิต
096-9921414

โรงเรียนละแมวิทยา

นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์
081-0808118

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา

นายวันชัย พลดงนอก
089-5941612

โรงเรียนสวีวิทยา

นายไกรวัลย์ สังฆะสา
086-2682486

โรงเรียนนาสักวิทยา

นายศุภชัย ตักชะเลง
088-7600043

โรงเรียนด่านสวีวิทยา

นายปฐมพงศ์ ชวาลิต
084-3541559

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม

นายสนอง ศิลปกุล
095-1615536

โรงเรียนครนพิทยาคม

นายพิเชษฐ์ ทับทอง
087-6204738

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

นายนวพล ตันสูงเนิน
087-2841158
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง