หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียน     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   
 
 
# รายการข่าว ผู้โพสต์ วันที่แสดง ยอดชม
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 4
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 3
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 4
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 3
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 3
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 6
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 3
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 4
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 มิ.ย. 2565 1
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 มิ.ย. 2565 19
43 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 9 มิ.ย. 2565 12
42 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 30 พ.ค. 2565 19
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 20 พ.ค. 2565 23
39 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 พ.ค. 2565 30
38 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 พ.ค. 2565 24
37 ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 9 พ.ค. 2565 27
36 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 6 พ.ค. 2565 29
35 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 เม.ย. 2565 44
34 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 มี.ค. 2565 54
33 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 ก.พ. 2565 74
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.พ. 2565 81
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 1 ก.พ. 2565 74
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีคัดเลือก...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ม.ค. 2565 83
29 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2565 85
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 24 ธ.ค. 2564 88
27 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ธ.ค. 2564 93
26 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 16 พ.ย. 2564 105
25 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 11 พ.ย. 2564 80
24 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ต.ค. 2564 122
23 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 14 ต.ค. 2564 117
22 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 13 ก.ย. 2564 126
21 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 6 ส.ค. 2564 152
20 การขายทอดตลาดต้นไม้(ตะเคียนทอง)   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 4 ส.ค. 2564 182
19 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 205
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 147
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 128
16 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 119
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 19 ก.ค. 2564 133
14 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 8 ก.ค. 2564 108
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 7 ก.ค. 2564 139
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 7 ก.ค. 2564 118
11 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 29 มิ.ย. 2564 166
10 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 มิ.ย. 2564 131
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 25 พ.ค. 2564 256
8 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 พ.ค. 2564 182
7 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 7 เม.ย. 2564 145
6 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 มี.ค. 2564 192
5 การขายทอดตลาดอาคารประกอบ หอประชุม   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 8 มี.ค. 2564 259
4 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564   กชพรรณ ดวงมุสิก 10 ก.พ. 2564 211
3 การขายทอดตลาดอาคารประกอบ บ้านพักครู   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 20 ม.ค. 2564 396
2 ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563   กชพรรณ ดวงมุสิก 12 ม.ค. 2564 293
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2564...   สัญญลักษณ์ เมืองโคตร 12 พ.ย. 2563 281
# รายการข่าว ผู้โพสต์ วันที่แสดง ยอดชม
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@secondary11.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง