หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียน     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   
 
 
# ภาพ กิจกรรม โรงเรียน วันที่แสดง ยอดชม
466 ผู้บริหาร ครู และ นักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมกิจกรรม การวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ เมืองหลังสวน 29 มิ.ย. 2565 7
465 โรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เมืองหลังสวน 28 มิ.ย. 2565 8
464 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะ เมืองหลังสวน 28 มิ.ย. 2565 8
463 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาต่อเนื่องสถานพยาบาล ประจำปี 2565 พระแสงวิทยา 26 มิ.ย. 2565 7
462 ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 พระแสงวิทยา 26 มิ.ย. 2565 8
461 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ ​มิถุนายน )​ ประจำปี​ ๒๕๖๕ บางสวรรค์วิทยาคม 24 มิ.ย. 2565 12
460 โครงการ "E-Sports สัมพันธ์บางสวรรค์วิทยาคม" บางสวรรค์วิทยาคม 23 มิ.ย. 2565 15
459 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 16 มิ.ย. 2565 15
458 พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระแสงวิทยา ปีการศึกษา 2565 พระแสงวิทยา 16 มิ.ย. 2565 12
457 อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระแสงวิทยา 16 มิ.ย. 2565 15
456 วันที่ 12-15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 14 มิ.ย. 2565 13
455 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565 "น้อมนบวันทา บูชาพระคุณครู ศาสตร์ศิลป์ความรู้ ศิษย์มีครูจึงได้ดี" เวียงสระ 13 มิ.ย. 2565 44
454 โครงการค่ายคุณธรรมจริธรรม ของนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 เวียงสระ 13 มิ.ย. 2565 16
453 ให้ความอนุเคราะห์ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ ‘‘ผู้ว่า พบ ผู้นำ ๒o๒๒’’ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระแสงวิทยา 9 มิ.ย. 2565 21
452 มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมโครงการปั้นหมอ และนักเรียนเรียนดีอันดับ 1-10 พระแสงวิทยา 9 มิ.ย. 2565 16
450 ให้ความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมจัดประชุม พระแสงวิทยา 6 มิ.ย. 2565 17
449 มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีนออนไลน์ พระแสงวิทยา 6 มิ.ย. 2565 15
448 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมืองหลังสวน 4 มิ.ย. 2565 19
447 คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมืองหลังสวน 4 มิ.ย. 2565 22
446 การประชุม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เมืองหลังสวน 4 มิ.ย. 2565 19
445 การประชุมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมืองหลังสวน 4 มิ.ย. 2565 16
444 การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 4 มิ.ย. 2565 11
443 การประชุม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เมืองหลังสวน 3 มิ.ย. 2565 13
442 การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อร่วมกันกำหนดกฎระเบียบและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน เมืองหลังสวน 3 มิ.ย. 2565 11
441 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมืองหลังสวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมืองหลังสวน 3 มิ.ย. 2565 16
438 วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางกษมาพร ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน มอบหมายให้นายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีเปิดโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร สาขาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี ครูทับทิม พุ่มคล้าย ผู้รับผิดชอบโครงการงานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยโรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเมืองหลังสวน นำนักเรียนจำนวน ๔๖ คน เข้าร่วม อบรมและทดสอบในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ครบทุกคน เมืองหลังสวน 3 มิ.ย. 2565 7
437 กลุ่มพลังแห่งความดี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" เวียงสระ 2 มิ.ย. 2565 13
434 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พระแสงวิทยา 30 พ.ค. 2565 15
433 กิจกรรมการจัดเวทีเพื่อนเยาวชุมพร กับการรับมือปัจจัยเสี่ยงเชิงรุก เมืองหลังสวน 27 พ.ค. 2565 15
432 วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางกษมาพร ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน พร้อมด้วยนายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมประชุม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 27 พ.ค. 2565 16
431 การประชุม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เมืองหลังสวน 27 พ.ค. 2565 10
430 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบกลไกความร่วมมือเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง สื่อสาร สาธารณะข้อมูลความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อทางสื่อสารสาธารณะ เมืองหลังสวน 27 พ.ค. 2565 13
429 การประชุม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เมืองหลังสวน 27 พ.ค. 2565 14
428 เปิดเรียนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมืองหลังสวน 27 พ.ค. 2565 17
427 คณะผู้บริหารและครูแกนนำ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เมืองหลังสวน 24 พ.ค. 2565 21
426 แสดงความยินดีกับนายสุทิน สุทธิสิน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวนการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เมืองหลังสวน 24 พ.ค. 2565 19
425 เปิดเรียนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมืองหลังสวน 23 พ.ค. 2565 16
424 กิจกรรมปฐมนิเทศและสอบแยกห้อง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมืองหลังสวน 20 พ.ค. 2565 18
423 ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เวียงสระ 19 พ.ค. 2565 52
422 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พระแสงวิทยา 18 พ.ค. 2565 16
421 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษารับการตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อม ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 ( On-site) เกาะพะงันศึกษา 17 พ.ค. 2565 16
420 ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565 พระแสงวิทยา 16 พ.ค. 2565 19
419 โรงเรียนเมืองหลังสวนรับการตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบ On-Site เมืองหลังสวน 14 พ.ค. 2565 23
418 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมืองหลังสวน 14 พ.ค. 2565 18
417 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน เมืองหลังสวน 14 พ.ค. 2565 17
416 ให้ความอนุเคราะห์ใช้หอประชุม พระแสงวิทยา 11 พ.ค. 2565 21
415 ให้ความอนุเคราะห์ใช้หอประชุม พระแสงวิทยา 11 พ.ค. 2565 16
414 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน พระแสงวิทยา 6 พ.ค. 2565 25
413 “บรรณวิทย์ นาควงศ์” นักเรียน ม.6/5 นักปั่นเสือภูเขา คว้าแชมป์เสือภูเขา ดาวน์ฮิล รุ่นทั่วไปชาย ทีปราษฎร์พิทยา 30 เม.ย. 2565 17
412 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนความก้าวหน้าของการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี ทีปราษฎร์พิทยา 30 เม.ย. 2565 62
411 โครงการพาน้องกลับมาเรียน เมืองหลังสวน 29 เม.ย. 2565 52
410 ต้อนรับครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 29 เม.ย. 2565 21
409 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน รายการระนองมาราธอนภูเขานานาชาติ เมืองหลังสวน 29 เม.ย. 2565 15
407 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เนื่องในวันจักรี เมืองหลังสวน 8 เม.ย. 2565 43
406 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล "เสียงโตเกียวรัน" เมืองหลังสวน 8 เม.ย. 2565 35
405 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 2 เม.ย. 2565 41
404 ทำบุญในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 1 เม.ย. 2565 42
403 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมวางพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายสุคนธ์ ไกรทองบิดาคุณครูดุสิทธิ์ ไกรทอง เมืองหลังสวน 1 เม.ย. 2565 39
402 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เมืองหลังสวน 1 เม.ย. 2565 36
401 เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ขอรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. ปี 2565 รุ่นที่ 14 เมืองหลังสวน 1 เม.ย. 2565 42
400 โรงเรียนเมืองหลังสวนจัดโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์วิธีการ PA เมืองหลังสวน 1 เม.ย. 2565 45
399 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและคณะ ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 เมืองหลังสวน 1 เม.ย. 2565 50
398 โรงเรียนเมืองหลังสวนเป็นสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เมืองหลังสวน 1 เม.ย. 2565 35
397 โครงการเยี่ยมบ้านและติดตามช่วยเหลือนักเรียนแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมืองหลังสวน 1 เม.ย. 2565 31
396 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่าชนะ 29 มี.ค. 2565 109
394 โรงเรียนพระแสงวิทยา จัดสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 พระแสงวิทยา 28 มี.ค. 2565 45
393 ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา รอบครึ่งปีแรก เวียงสระ 24 มี.ค. 2565 41
392 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) พระแสงวิทยา 24 มี.ค. 2565 36
391 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาเป้าหมายทางการเรียน โดยการให้คำปรึกษากลุ่มของนักเรียน เมืองหลังสวน 21 มี.ค. 2565 46
390 คณะครูโรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร เมืองหลังสวน 21 มี.ค. 2565 36
386 ให้ความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder:EMR) พระแสงวิทยา 18 มี.ค. 2565 43
385 วันที่ 1 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. โรงเรียนเมืองหลังสวน นำโดยนางกษมาพร ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียน นายหัตฤเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ นายกฤษฎา ทองกำเหนิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับ ดร.สำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และคณะนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ณ ห้องประชุมวังตะกอ โรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 17 มี.ค. 2565 50
384 โรงเรียนเมืองหลังสวนจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษารูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 "MLS NEXT GENERATION" เมืองหลังสวน 17 มี.ค. 2565 35
383 โรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมงาน KICK OFF สถานศึกษาปลอดภัย ระดับภูมิภาค เมืองหลังสวน 17 มี.ค. 2565 39
382 โรงเรียนเมืองหลังสวนมอบหนังสือการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้แก่เรียนโรงเรียนในเครือข่าย เมืองหลังสวน 17 มี.ค. 2565 35
381 โรงเรียนเมืองหลังสวนจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 17 มี.ค. 2565 48
380 จัดการอบรมใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์ "วัยรุ่นยุคใหม่ มีใบขับขี่ พลังความดีใส่ใจวินัยจราจร" เวียงสระ 15 มี.ค. 2565 31
379 “ SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” เวียงสระ 15 มี.ค. 2565 48
378 ร่วมพิธีมอบหนังสือส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านแก่ห้องสมุดโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร เวียงสระ 15 มี.ค. 2565 35
377 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เวียงสระ 15 มี.ค. 2565 31
376 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 พระแสงวิทยา 10 มี.ค. 2565 49
375 การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ เกาะพะงันศึกษา 10 มี.ค. 2565 41
374 กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือพระราชทานในสถานศึกษา พระแสงวิทยา 10 มี.ค. 2565 41
373 ให้ความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมในการจัดประชุม พระแสงวิทยา 8 มี.ค. 2565 41
372 ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา พระแสงวิทยา 8 มี.ค. 2565 37
371 ประกาศ โรงเรียนเวียงสระ เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เวียงสระ 4 มี.ค. 2565 55
365 ให้ความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พระแสงวิทยา 2 มี.ค. 2565 50
364 งานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 27 ปี (27 กุมภาพันธ์ 2538 - 27 กุมภาพันธ์ 2565) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 28 ก.พ. 2565 44
363 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 21 ก.พ. 2565 52
362 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พระแสงวิทยา 21 ก.พ. 2565 48
361 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสง และธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับบริจาคโลหิต พระแสงวิทยา 15 ก.พ. 2565 52
360 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2564 พระแสงวิทยา 15 ก.พ. 2565 65
358 โรงเรียนเมืองหลังสวนจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 13 ก.พ. 2565 50
357 นางจันทนา เขียวสอาด มอบทุน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 13 ก.พ. 2565 50
356 โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมวางพวงหรีด น้องชายของคุณละเอียด ประสารวุธ เมืองหลังสวน 9 ก.พ. 2565 54
355 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเมืองหลังสวน เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพผู้อำนวยการนพรุจ เขียวสอาด เมืองหลังสวน 9 ก.พ. 2565 49
354 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๕ เมืองหลังสวน 9 ก.พ. 2565 54
353 คณะครูโรงเรียนเมืองหลังสวน เข้าร่วมประเมินคัดเลือกครูดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 9 ก.พ. 2565 45
352 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชุมพร เมืองหลังสวน 9 ก.พ. 2565 43
351 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 9 ก.พ. 2565 40
350 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา เมืองหลังสวน 9 ก.พ. 2565 51
349 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 1 ก.พ. 2565 49
348 การนิเทศบูรณาการและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 1 ก.พ. 2565 43
347 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพระแสงวิทยา พระแสงวิทยา 1 ก.พ. 2565 53
346 การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) โรงเรียนเกาะพะงันศึกษากับโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เกาะพะงันศึกษา 28 ม.ค. 2565 181
345 การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจการ ปีงบประมาณ 2565 เกาะพะงันศึกษา 26 ม.ค. 2565 202
344 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษา โรงเรียนเกาะพะงันศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย เกาะพะงันศึกษา 26 ม.ค. 2565 200
343 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สวนศรีวิทยา 23 ม.ค. 2565 190
342 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ เมืองหลังสวน 22 ม.ค. 2565 178
341 ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มอบเงินสนับสนุนซื้อเรือให้กับชมรมเรือพายโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 22 ม.ค. 2565 189
340 เปิดเรียนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมืองหลังสวน 22 ม.ค. 2565 196
339 เปิดเรียนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมืองหลังสวน 22 ม.ค. 2565 172
338 โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมกิจกรรม "จากภูผาสู่มหานที เทิดไท้ภักดี ปียมหาราชและจักรีวงศ์" เมืองหลังสวน 20 ม.ค. 2565 189
337 กิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" เมืองหลังสวน 20 ม.ค. 2565 183
336 กิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2565 เกาะพะงันศึกษา 16 ม.ค. 2565 193
335 กีฬาสามัคคี เนื่องในสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2565 เกาะพะงันศึกษา 16 ม.ค. 2565 182
334 กิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2565 เกาะพะงันศึกษา 16 ม.ค. 2565 184
333 ดำเนินการตรวจ Antigen test kit (ATK) คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 15 ม.ค. 2565 178
332 ดำเนินการตรวจ Antigen test kit (ATK) คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 15 ม.ค. 2565 177
331 โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมวางพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศพบิดาของเด็กหญิงชนิษติณณ์ ชยุตพงศ์มณี นักเรียนชั้น ม.๑/๔ เมืองหลังสวน 15 ม.ค. 2565 183
330 ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชุมพรเข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เมืองหลังสวน 11 ม.ค. 2565 182
329 การประชุมโครงการพัฒนาวิชาการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร เมืองหลังสวน 11 ม.ค. 2565 179
328 โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมวางพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของนายวีระพงษ์ แซ่บ่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ เมืองหลังสวน 30 ธ.ค. 2564 175
327 พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เล่ม ๔๒ เมืองหลังสวน 30 ธ.ค. 2564 178
326 กรีฑาชิงแชมป์มุ่งกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคม กรีทาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เมืองหลังสวน 30 ธ.ค. 2564 178
325 โล่ประกาศเกียรติคุณ พระแสงวิทยา 29 ธ.ค. 2564 175
324 กิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 เกาะพะงันศึกษา 29 ธ.ค. 2564 198
323 แสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ พระแสงวิทยา 28 ธ.ค. 2564 175
320 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต ชุมพร 2 สวนศรีวิทยา 27 ธ.ค. 2564 202
319 พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ ๔๒ สวนศรีวิทยา 27 ธ.ค. 2564 205
318 รับมอบนโยบายจากนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เมืองหลังสวน 25 ธ.ค. 2564 181
317 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร. พระแสงวิทยา พระแสงวิทยา 24 ธ.ค. 2564 179
316 การจัดงานวันครูส่วนภูมิภาครั้งที่ 66 พ.ศ. 2564 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” พระแสงวิทยา 24 ธ.ค. 2564 179
314 ประชุมผู้ปกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พระแสงวิทยา 24 ธ.ค. 2564 185
312 โครงการบรรยายภาควิชาการลูกเสือ เนตรนารี เหล่าอากาศ ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 226 คน ผ่านทาง Google meet โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอกพุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นประธานในพิธีเปิดเเละบรรยายพิเศษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 23 ธ.ค. 2564 202
311 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กเเละเยาวชนโดยรอบพื้นที่กองบิน 7 ผ่านทาง Google meet ให้เเก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 179 คน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 23 ธ.ค. 2564 188
310 การประชุมเพื่อจัดทำร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 22 ธ.ค. 2564 172
309 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์สะสม และนักเรียนที่เป็น "กลุ่มห่วงใย"และ "กลุ่มใกล้ชิด" จากจำนวนเวลาเข้าเรียนออนไลน์ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 22 ธ.ค. 2564 172
308 คณะครูโรงเรียนเมืองหลังสวน เดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์สะสม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมืองหลังสวน 22 ธ.ค. 2564 170
307 คณะครูโรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นายคัมภีร์ จันทะหลุย บิดาของคุณครูชัยยนต์ ศรีเชียงหา เมืองหลังสวน 22 ธ.ค. 2564 183
306 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite พระแสงวิทยา 22 ธ.ค. 2564 167
305 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ THE WORLD INNOVATIVE SCIENCE PROJECT OLYMPIAD (WISPO) 2021 -The Indonesian Scientific Society เกาะพะงันศึกษา 20 ธ.ค. 2564 168
304 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) พระแสงวิทยา 20 ธ.ค. 2564 174
303 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 เกาะพะงันศึกษา 16 ธ.ค. 2564 171
302 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit สวนศรีวิทยา 15 ธ.ค. 2564 169
301 นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการด้านสาธรณสุขในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พระแสงวิทยา 15 ธ.ค. 2564 177
300 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 15 ธ.ค. 2564 175
299 โรงเรียนเมืองหลังสวนเป็นสถานที่ลงจอดเฮลิคอปเตอร์ ของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน เมืองหลังสวน 15 ธ.ค. 2564 170
298 โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมกับเทศบาลวังตะกอและชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา เมืองหลังสวน 15 ธ.ค. 2564 170
296 โรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก เมืองหลังสวน 14 ธ.ค. 2564 170
295 การแข่งขันกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ระดับประเทศ สวนศรีวิทยา 11 ธ.ค. 2564 187
294 ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีมีนักเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษาติดเชื้อไวรัส พระแสงวิทยา 9 ธ.ค. 2564 169
293 กิจกรรม “จับเคียวเกี่ยวรวง” สวนศรีวิทยา 9 ธ.ค. 2564 179
292 การตรวจ ATKเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) เกาะพะงันศึกษา 8 ธ.ค. 2564 171
291 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ "วันพ่อแห่งชาติ" สวนศรีวิทยา 6 ธ.ค. 2564 183
290 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม สวนศรีวิทยา 5 ธ.ค. 2564 172
289 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เกาะพะงันศึกษา 5 ธ.ค. 2564 173
288 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เมืองหลังสวน 5 ธ.ค. 2564 179
287 โรงเรียนเมืองหลังสวน ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษฎา ทองกำเหนิด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับโล่รางวัล "รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2563" จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ (ส.ร.ม.ท.) เมืองหลังสวน 5 ธ.ค. 2564 171
286 ตรวจคัดกรอง ATK รูปแบบ on site พระแสงวิทยา 2 ธ.ค. 2564 177
285 อบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบ Nasal swab ในการตรวจเชื้อ Covid-19 พระแสงวิทยา 2 ธ.ค. 2564 169
284 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 พระแสงวิทยา 30 พ.ย. 2564 174
283 คณะครูพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นสังเกตการสอน ในด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เมืองหลังสวน 29 พ.ย. 2564 173
282 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเมืองหลังสวน อบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบ Nasal swab ในการตรวจเชื้อ Covid-๑๙ เมืองหลังสวน 29 พ.ย. 2564 176
281 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) เมืองหลังสวน 25 พ.ย. 2564 192
277 โรงเรียนเมืองหลังสวนได้รับการกำกับดูแลติดตาม และแนะนำในการเตรียมความพร้อมใน การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบ On-site เมืองหลังสวน 25 พ.ย. 2564 183
276 คณะครูโรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมวางพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของเด็กชายคงศักดิ์ ใจดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕ เมืองหลังสวน 23 พ.ย. 2564 179
269 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเมืองหลังสวนออกเยี่ยมบ้าน และมอบถุงยังชีพให้นักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม เมืองหลังสวน 23 พ.ย. 2564 173
268 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและคัดเลือกเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 23 พ.ย. 2564 185
266 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในขั้นสังเกตการสอน และมีส่วนร่วมในสถนศึกษาของโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 23 พ.ย. 2564 171
265 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและคัดเลือกเข้าเรียนวิชาทหาร สวนศรีวิทยา 23 พ.ย. 2564 173
264 การประชุมเพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และวางแผนติดตามการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 22 พ.ย. 2564 176
263 โรงรียนเมืองหลังสวนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของนางสาวโศภิสรา เตียวสุขสกล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ เมืองหลังสวน 21 พ.ย. 2564 174
262 ร่วมประชุมการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - dept interviwe) และการประชุมอภิปราย (focus group discussion) แนวทางการพัฒนากฎหมาย เพื่อนำร่องรูปแบบ การตั้งคณะบุคคลในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาการศึกษาชาติ (จังหวัดชุมพร) เมืองหลังสวน 20 พ.ย. 2564 179
261 ประชุมเพื่อร่วมจัดทำประเด็นการวิเคราะห์ swot analysis และวางแผนการจัดเสวนากำหนดการทิศทางพัฒนาโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 20 พ.ย. 2564 168
260 พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาอำเภอหลังสวนออกปฏิบัติหน้าที่ตามจุดเสี่ยงในเทศกาลวันลอยกระทง สวนศรีวิทยา 19 พ.ย. 2564 169
259 นักเรียนโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ปากแพรกวิทยาคม 19 พ.ย. 2564 167
258 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) สวนศรีวิทยา 18 พ.ย. 2564 172
257 รับการประเมินเพื่อขอใช้สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอไชยา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 16 พ.ย. 2564 232
256 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวนได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสมุหเขตตาราม (หัววัง) ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมืองหลังสวน 15 พ.ย. 2564 205
255 ฉีดวัคซีน “Pfizer” เข็มที่2 พระแสงวิทยา 14 พ.ย. 2564 180
254 การพัฒนาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 13 พ.ย. 2564 177
253 การฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เเละสร้างความมั่นใจให้เเก่นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ก่อนที่จะเปิดเรียนเเบบ On site กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 11 พ.ย. 2564 169
252 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก) พระแสงวิทยา 11 พ.ย. 2564 173
251 กิจกรรมการประชุมเสวนากำหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในยุคโลกพลิกผัน (VUCA World) เพื่อจัดทำข้อตกลง (PA) ในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา และครูมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร เมืองหลังสวน 10 พ.ย. 2564 173
250 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 10 พ.ย. 2564 179
249 โรงเรียนเมืองหลังสวนได้รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จากสาธารณสุขโรงพยาบาลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมืองหลังสวน 10 พ.ย. 2564 173
248 โรงเรียนเมืองหลังสวนจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเมืองหลังสวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 10 พ.ย. 2564 178
247 โรงเรียนเมืองหลังสวนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเมืองหลังสวน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 10 พ.ย. 2564 171
245 การเตรียความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 9 พ.ย. 2564 175
244 โรงเรียนเมืองหลังสวนจัดประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน เมืองหลังสวน 8 พ.ย. 2564 172
243 โรงเรียนเมืองหลังสวนได้จัดการเลือกนายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 6 พ.ย. 2564 180
242 โรงเรียนเมืองหลังสวนจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 6 พ.ย. 2564 168
241 การรับวัคซีนไซเซอร์ (Pfizer) เข็มที่2 ของนักเรียน ม.1-ม.6 เกาะพะงันศึกษา 6 พ.ย. 2564 183
240 ประชุมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน พระแสงวิทยา 4 พ.ย. 2564 171
239 ประชุมจัดเตรียมหน่วยพัฒนาเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริงของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 3 พ.ย. 2564 167
238 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน พร้อมทั้งการจัดทำ บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของคุณครูโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 2 พ.ย. 2564 175
237 แนะนำการปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา เพื่อดูแลสุขภาพความปลอดภัยของตนเอง และนักเรียนเมื่อเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ของโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 2 พ.ย. 2564 176
236 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เกาะพะงันศึกษา 28 ต.ค. 2564 176
235 Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เมืองหลังสวน 27 ต.ค. 2564 171
234 ร่วมทอดกฐินประจำปี ณ วัดอัมพวัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะพะงันศึกษา 25 ต.ค. 2564 195
233 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช เมืองหลังสวน 23 ต.ค. 2564 188
232 ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกาะพะงันศึกษา 23 ต.ค. 2564 184
231 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยังยืน เกาะพะงันศึกษา 23 ต.ค. 2564 191
230 โรงเรียนเมืองหลังสวน ดำเนินกิจกรรมเสวนาออนไลน์ "การขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน" เมืองหลังสวน 20 ต.ค. 2564 185
229 โรงเรียนเมืองหลังสวนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่เตรียมประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ ร่วมประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เมืองหลังสวน 20 ต.ค. 2564 177
228 โรงเรียนเมืองหลังสวน เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาที่ยั่งยืน เมืองหลังสวน 19 ต.ค. 2564 213
227 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังงานเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาที่ยั่งยืน ท่าฉางวิทยาคาร 19 ต.ค. 2564 177
226 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลกรโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาร่วมต้อนรับ นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา เกาะพะงันศึกษา 16 ต.ค. 2564 197
225 ร่วมนำเสอนผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เกาะพะงันศึกษา 16 ต.ค. 2564 180
224 การรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 เกาะพะงันศึกษา 16 ต.ค. 2564 183
223 นโยบาย "Kick off สร้างกรอบป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย นักเรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 15 ต.ค. 2564 193
222 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เมืองหลังสวน 13 ต.ค. 2564 173
221 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์ บ้านเสด็จพิทยาคม 12 ต.ค. 2564 204
220 การเข้ารับวัคซีนต้านโควิด -๑๙ ยี่ห้อไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 9 ต.ค. 2564 182
219 โรงเรียนเมืองหลังสวน "ยินดีต้อนรับ ดร.กษมาพร ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน" เมืองหลังสวน 9 ต.ค. 2564 191
218 โรงเรียนเมืองหลังสวน "ร่วมแสดงความยินดี" นายไกรวัลย์ สังฆะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา เมืองหลังสวน 9 ต.ค. 2564 177
217 ขอแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าฉางวิทยาคาร 8 ต.ค. 2564 180
216 ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ท่าฉางวิทยาคาร 8 ต.ค. 2564 183
215 ดร.กษมาพร ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เมืองหลังสวน 6 ต.ค. 2564 191
214 โรงเรียนเมืองหลังสวนยินดีต้อนรับ ดร.กษมาพร ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ด้วยความยินดียิ่ง เมืองหลังสวน 6 ต.ค. 2564 165
213 โรงเรียนเมืองหลังสวนขอแสดงความยินดีกับ นายไกรวัลย์ สังฆะสา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง เมืองหลังสวน 6 ต.ค. 2564 181
212 พิธีแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ท่าฉางวิทยาคาร 1 ต.ค. 2564 175
211 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ท่าฉางวิทยาคาร 1 ต.ค. 2564 168
210 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 29 ก.ย. 2564 185
209 โครงการสืบสานปณิธานท่านพุทธทาสภิกขุ ครบรอบชาตกาล 115 ปี วิถีใหม่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 27 ก.ย. 2564 181
208 การติดตามและเก็บข้อมูลในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 21 ก.ย. 2564 174
207 การนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ท่าฉางวิทยาคาร 17 ก.ย. 2564 182
206 โรงเรียนเมืองหลังสวนจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 7 ก.ย. 2564 178
205 โรงเรียนเมืองหลังสวน ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เมืองหลังสวน 1 ก.ย. 2564 184
204 เเสดงความยินดีท่านผอ. ประพัทธ์ รัตนอรุณ ในโอกาสเดินทางไปดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เมืองหลังสวน 30 ส.ค. 2564 175
203 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 24 ส.ค. 2564 175
202 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองผลการประเมิน เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามเกณฑ์ ว21/2560 สวนศรีวิทยา 20 ส.ค. 2564 208
201 การนิเทศกำกับติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 19 ส.ค. 2564 177
200 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บางสวรรค์วิทยาคม 12 ส.ค. 2564 203
199 การนิเทศติดตามออนไลน์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บางสวรรค์วิทยาคม 9 ส.ค. 2564 173
198 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เเละธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 7 ส.ค. 2564 179
197 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 สวนศรีวิทยา 31 ก.ค. 2564 172
196 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวนศรีวิทยา 31 ก.ค. 2564 173
195 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สวนศรีวิทยา 31 ก.ค. 2564 173
194 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บางสวรรค์วิทยาคม 30 ก.ค. 2564 193
193 กิจกรรมวันเข้าพรรษา สวนศรีวิทยา 24 ก.ค. 2564 172
192 ประชุมผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ บางสวรรค์วิทยาคม 23 ก.ค. 2564 172
191 ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบ Online เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บางสวรรค์วิทยาคม 16 ก.ค. 2564 174
190 การต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 9 ก.ค. 2564 181
189 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ขาดเรียนออนไลน์บ่อยครั้ง เมืองหลังสวน 7 ก.ค. 2564 173
188 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน พระแสงวิทยา 2 ก.ค. 2564 169
187 นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (2019) ทีปราษฎร์พิทยา 29 มิ.ย. 2564 174
186 สพม.สฎชพ.มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัว น.ส.เมธาพร มีเพียร นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้บ้านและบิดาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ทีปราษฎร์พิทยา 28 มิ.ย. 2564 198
185 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน พระแสงวิทยา 23 มิ.ย. 2564 201
184 ร่วมพัฒนาโรงเรียนเมืองหลังสวนเพื่อเตรียมพร้อม ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 11 มิ.ย. 2564 172
183 การตรวจเยี่ยมและสังเกตชั้นเรียนแบบ Online "สพม.สฎชพ ห่วงใย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19 (ระลอกใหม่)" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เมืองหลังสวน 9 มิ.ย. 2564 179
182 นิเทศชั้นเรียน Online ตามโครงการ"สพม.สฏชพ ห่วงใย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19 ระลอกใหม่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 8 มิ.ย. 2564 199
181 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนศรีวิทยา สวนศรีวิทยา 3 มิ.ย. 2564 172
180 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 2 มิ.ย. 2564 176
179 การปฐมนิเทศนักเรียนออนไลน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 2 มิ.ย. 2564 184
178 รายงานตัว มอบตัว รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ บางสวรรค์วิทยาคม 1 มิ.ย. 2564 169
177 การรับอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 28 พ.ค. 2564 175
176 บริษัท โฮมมาร์ทหลังสวน จำกัด ร่วมอนุเคราะห์ทุน ในการซื้อพัดลมเพื่อติดตั้งใต้อาคารเรียน โรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 28 พ.ค. 2564 200
175 การรับอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 28 พ.ค. 2564 165
174 ร่วมพัฒนโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมืองหลังสวน 28 พ.ค. 2564 160
173 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทสอบคัดเลือก ทีปราษฎร์พิทยา 23 พ.ค. 2564 175
172 รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ทีปราษฎร์พิทยา 20 พ.ค. 2564 175
171 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 สุราษฎร์ธานี 18 พ.ค. 2564 170
170 การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ สวนศรีวิทยา 15 พ.ค. 2564 173
169 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว กลุ่มงานแนะแนว สุราษฎร์ธานี 14 พ.ค. 2564 159
168 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบการสื่อสารทางไกล (Video Conference) เมืองหลังสวน 11 พ.ค. 2564 171
167 โรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อสุภาพ ปัจฉิมเพ็ชร เมืองหลังสวน 6 พ.ค. 2564 192
166 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สุราษฎร์ธานี 4 พ.ค. 2564 178
165 รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัล Performance Awards จากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games Online Edition 2021 เกาะพะงันศึกษา 1 พ.ค. 2564 157
164 โรงเรียนบ้านนาสาร เปิดระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ บ้านนาสาร 24 เม.ย. 2564 169
163 มาตรการป้องกัน COVID-19 ระลอกใหม่ โรงเรียนบ้านนาสาร บ้านนาสาร 24 เม.ย. 2564 172
162 ประชุมครูเเละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 24 เม.ย. 2564 175
161 ยินดีต้อนรับคุณครูที่ได้รับการย้าย มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 23 เม.ย. 2564 171
160 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค สวนศรีวิทยา 19 เม.ย. 2564 174
159 สาธารณสุขอำเภอหลังสวนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค สวนศรีวิทยา 19 เม.ย. 2564 173
158 อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 พระแสงวิทยา 15 เม.ย. 2564 177
155 การประชุมโครงการนิเทศแบบร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการพัฒนาชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เมืองหลังสวน 9 เม.ย. 2564 174
154 การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เมืองหลังสวน 9 เม.ย. 2564 187
153 ผลการเเข่งขันกีฬาวู้ดบอล เเละกรีฑา เมืองหลังสวน 9 เม.ย. 2564 175
152 โรงเรียนเมืองหลังสวน ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา เมืองหลังสวน 9 เม.ย. 2564 225
151 มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมืองหลังสวน 9 เม.ย. 2564 179
150 โรงเรียนเมืองหลังสวนได้จัดพิธีมอบประกาศณียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เมืองหลังสวน 9 เม.ย. 2564 178
149 คณะครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยา โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนพุนพินพิทยาคม พุนพินพิทยาคม 7 เม.ย. 2564 175
148 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เกาะพะงันศึกษา 7 เม.ย. 2564 172
147 ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการและคุณครูคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง พระแสงวิทยา 5 เม.ย. 2564 221
146 ค่ายปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 พระแสงวิทยา 3 เม.ย. 2564 167
145 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ทีปราษฎร์พิทยา 2 เม.ย. 2564 201
144 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา2563 เกาะพะงันศึกษา 2 เม.ย. 2564 177
143 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไชยาวิทยา 1 เม.ย. 2564 184
142 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 พระแสงวิทยา 30 มี.ค. 2564 163
141 กิจกรรม CHAIYA STAR 2021 ไชยาวิทยา 30 มี.ค. 2564 169
140 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 29 มี.ค. 2564 175
139 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 26 มี.ค. 2564 182
138 กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ มาบอำมฤตวิทยา 23 มี.ค. 2564 198
137 กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บางสวรรค์วิทยาคม 22 มี.ค. 2564 251
136 กิจกรรมทักษะอาชีพนักเรียน พระแสงวิทยา 21 มี.ค. 2564 173
135 การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 20 มี.ค. 2564 190
134 กิจกรรมค่ายลูกเสือปี ๒๕๖๔ ไชยาวิทยา 18 มี.ค. 2564 174
133 กิจกรรมประกวดโครงงาน “ตลาดนัด คุณธรรม เพิ่มเวลารู้ สู่สารธารณประโยชน์” ประจำปีการศึกษา 2563 คลองฉนวนวิทยา 18 มี.ค. 2564 185
132 แสดงความยินดีนักเรียน ม.6 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พระแสงวิทยา 18 มี.ค. 2564 175
131 การประเมินการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ ๑) ของสหวิทยาเขตชุมพร เขต ๒ เมืองหลังสวน 17 มี.ค. 2564 168
130 การตรวจเยี่ยมสนามสอบ สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 17 มี.ค. 2564 174
129 ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมืองหลังสวน 17 มี.ค. 2564 189
128 สนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 17 มี.ค. 2564 175
127 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำเยาวชนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเวียงสระ ประจำปีการศึกษา 2563 เวียงสระ 17 มี.ค. 2564 163
125 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 169
124 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ และลูกเสือวิสามัญ เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 170
123 ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 176
122 การสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา2563 เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 177
121 แนะเเนวการศึกษาสัญจร เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 163
120 เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยในักเรียนทุน เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 166
119 การเเข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ระหว่างทีมครูเมืองหลังสวน กับ ทีมครูท่าชนะ เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 187
118 กิจกรรมวันตรุษจีน เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 169
117 การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ว.21 เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 167
116 โครงการจิตอาสา วิชาหน้าที่พลเมือง "พี่ทำน้องนั่ง" เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 175
115 มอบทุนการศึกษาโครงการนักเรียนมาเรียนครบ 100 % และผลการเรียนดี เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 163
114 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองหลังสวน เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 163
113 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำวัน 2563 เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 168
112 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จังหวัดชุมพรติดตามแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเเละควบคุมการเเพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 164
111 คณะครูโรงเรียนท่าชนะศึกษาดูงานการใช้ google data studio และ google app ในระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 169
110 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนเมืองหลังสวนที่ได้รับรางวัลต่างๆ เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 208
109 ฟุตบอลนัดกระชับมิตร ระหว่าง ทีมครูเมืองหลังสวน กับ ทีมเพื่อนครูชุมพร 2 เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 172
108 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 157
107 เยี่ยมบ้านเเละติดตามนักเรียนที่มีปัญหาการเข้าเรียนออนไลน์ เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 167
106 ประชุมครูกรณีพิเศษ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เมืองหลังสวน 16 มี.ค. 2564 166
105 การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 16 มี.ค. 2564 174
95 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ บางสวรรค์วิทยาคม 16 มี.ค. 2564 167
94 การสอบ O-NET ม.3 เกาะพะงันศึกษา 15 มี.ค. 2564 184
93 อบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ไชยาวิทยา 12 มี.ค. 2564 181
92 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย สนับสนุนเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ให้กับโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ทีปราษฎร์พิทยา 11 มี.ค. 2564 187
91 รับบริจาคโลหิตครั้งที่ 17 ในคอนเซปต์ “ถึงเวลา รวมเลือดเนื้อ...ชาติเชื้อไทย”ให้โลหิต 1 ยูนิ ต่อชีวิตได้ถึง 3 ทีปราษฎร์พิทยา 11 มี.ค. 2564 170
90 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ประจำปีการศึกษา2563 ทีปราษฎร์พิทยา 11 มี.ค. 2564 164
89 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ พระแสงวิทยา 11 มี.ค. 2564 198
88 การฝึกภาคสนามผ่านระบบออนไลน์ เกาะพะงันศึกษา 10 มี.ค. 2564 164
87 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ พระแสงวิทยา 9 มี.ค. 2564 169
86 การสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) พระแสงวิทยา 9 มี.ค. 2564 186
85 สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563 ปากแพรกวิทยาคม 8 มี.ค. 2564 172
84 นิเทศการจัดการเรียนรู้ ปากแพรกวิทยาคม 8 มี.ค. 2564 164
83 สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) บางสวรรค์วิทยาคม 7 มี.ค. 2564 169
82 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พระแสงวิทยา 5 มี.ค. 2564 168
81 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมได้ดำเนินการสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ บางสวรรค์วิทยาคม 5 มี.ค. 2564 169
80 งานแนะแนวโรงเรียนพระแสงวิทยา พระแสงวิทยา 4 มี.ค. 2564 165
79 นิเทศ ติดตาม "โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้" ปากแพรกวิทยาคม 4 มี.ค. 2564 173
78 Play Day ปากแพรกวิทยาคม 4 มี.ค. 2564 185
77 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปากแพรกวิทยาคม 4 มี.ค. 2564 196
76 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 2 มี.ค. 2564 173
75 ประชุมฝ่ายบริหาร ทีปราษฎร์พิทยา 2 มี.ค. 2564 160
74 อบรมสัมมนาวิชาการแบบบูรณาการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทีปราษฎร์พิทยา 2 มี.ค. 2564 165
73 18 ก.พ. 64 รับการประเมินสถานศึกษาเพื่ขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 1 มี.ค. 2564 168
72 แสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการคัดเลือก TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทีปราษฎร์พิทยา 1 มี.ค. 2564 176
71 การอบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นม. 2-3 สวนศรีวิทยา 1 มี.ค. 2564 178
70 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและตลาดนัดโรงเรียน พระแสงวิทยา 28 ก.พ. 2564 169
69 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 26 ก.พ. 2564 167
68 พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน 318.ล/55 -ข โรงเรียนเวียงสระ เวียงสระ 25 ก.พ. 2564 173
67 กิจกรรม To Be Number One Game Show เวียงสระ 25 ก.พ. 2564 203
66 กิจกรรม "ผู้พิทักษ์จราจร" บางสวรรค์วิทยาคม 25 ก.พ. 2564 179
65 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา เกาะพะงันศึกษา 25 ก.พ. 2564 172
64 กิจกรรมอบรม "โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ ปี 2564 เกาะพะงันศึกษา 24 ก.พ. 2564 165
63 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา บ้านนาสาร 22 ก.พ. 2564 206
62 พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทีปราษฎร์พิทยา 21 ก.พ. 2564 184
61 “เตรียมความพร้อม เติมความรู้ กับ เมดโค เอนเนอร์จี ปี 2564 เกาะพะงันศึกษา 19 ก.พ. 2564 188
59 “๓๖ ปี สานสัมพันธ์ บ.ส.ว.” ๑๕ กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม บางสวรรค์วิทยาคม 19 ก.พ. 2564 169
58 งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่เฉลียว-คุณแม่ของนายอำเภอเวียงสระ เวียงสระ 19 ก.พ. 2564 183
57 การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบออนไลน์ เวียงสระ 19 ก.พ. 2564 172
55 ชมรมดนตรีไทย สร.2 ร่วมแสดงบรรเลงดนตรีไทย ณ วัดสุนทรนิวาส สุราษฎร์พิทยา ๒ 19 ก.พ. 2564 188
54 มอบรางวัลในการร่วมกิจกรรม “ขวดแลกแต้ม” ทีปราษฎร์พิทยา 19 ก.พ. 2564 173
53 รองปลัด ศธ. ตรวจเยื่ยม สร2 รร.มัธยมดีสี่มุมเมือง สุราษฎร์พิทยา ๒ 19 ก.พ. 2564 178
52 ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ทีปราษฎร์พิทยา 19 ก.พ. 2564 178
51 กิจกรรม Gifted สัมพันธ์โรงเรียนเวียงสระ เวียงสระ 18 ก.พ. 2564 201
50 วันวิภาวดี16 กุมภาพันธ์ 2564 เวียงสระ 17 ก.พ. 2564 183
48 โครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พุนพินพิทยาคม 17 ก.พ. 2564 173
47 กิจกรรมวันวิภาวดีรังสิตรำลึก พระแสงวิทยา 16 ก.พ. 2564 186
46 พิธีรับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สุราษฎร์พิทยา ๒ 16 ก.พ. 2564 173
45 นิเทศการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทีปราษฎร์พิทยา 15 ก.พ. 2564 162
44 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน (เยี่ยมชั้นเรียน/สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๓ บางสวรรค์วิทยาคม 15 ก.พ. 2564 161
43 การเรียนรู้ระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ทดแทนการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 ทีปราษฎร์พิทยา 15 ก.พ. 2564 218
42 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มาบอำมฤตวิทยา 11 ก.พ. 2564 168
41 กิจกรรมวันตรุษจีน มาบอำมฤตวิทยา 11 ก.พ. 2564 183
40 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ปากแพรกวิทยาคม 11 ก.พ. 2564 177
39 ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปากแพรกวิทยาคม 11 ก.พ. 2564 174
37 กิจกรรมวันตรุษจีน ทีปราษฎร์พิทยา 11 ก.พ. 2564 164
36 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องโสตทีปกรณ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ทีปราษฎร์พิทยา 11 ก.พ. 2564 191
35 ขอใช้สถานที่ประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระแสงวิทยา 10 ก.พ. 2564 194
34 โรงพยาบาลอำเภอเกาะพะงันให้ความรู้วันวาเลนไทน์ กับนักเรียน ก.ศ. เกาะพะงันศึกษา 10 ก.พ. 2564 182
33 การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รัชชประภาวิทยาคม 10 ก.พ. 2564 187
32 กิจกรรมวันตรุษจีน พระแสงวิทยา 9 ก.พ. 2564 196
31 การอบรมเพศวิถีศึกษา วัยใส รักปลอดภัย ห่างไกล STI / AIDS พระแสงวิทยา 9 ก.พ. 2564 191
30 การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษา ทีปราษฎร์พิทยา 9 ก.พ. 2564 191
29 มอบทุนแว่นสายตา ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตา สวนศรีวิทยา 9 ก.พ. 2564 172
28 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 9 ก.พ. 2564 168
27 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 9 ก.พ. 2564 163
26 ประธานสหวิทยาเขต ชุมพร 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา มาบอำมฤตวิทยา 9 ก.พ. 2564 193
25 สอบแก้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาบอำมฤตวิทยา 8 ก.พ. 2564 177
24 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ กศ. เกาะพะงันศึกษา 7 ก.พ. 2564 174
23 ฟุตบอลนัดกระชับมิตร ครูสวนศรีวิทยา พบ ครูเมืองหลังสวน สวนศรีวิทยา 6 ก.พ. 2564 164
22 ฟุตบอลนัดกระชับมิตร ครูสวนศรีวิทยา พบ ครูวัดประสาทนิกร สวนศรีวิทยา 6 ก.พ. 2564 177
21 122 ปี โรงเรียนสวนศรีวิทยา วันกตัญญูต่อผู้ก่อตั้งโรงเรียนและบูรพาจารย์ และมอบทุนการศึกษา สวนศรีวิทยา 3 ก.พ. 2564 166
19 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทีปราษฎร์พิทยา 2 ก.พ. 2564 170
18 การตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในโรงเรียนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข สวนศรีวิทยา 2 ก.พ. 2564 167
17 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทีปราษฎร์พิทยา 31 ม.ค. 2564 172
16 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) พระแสงวิทยา 30 ม.ค. 2564 187
15 กิจกรรมห้องสมุดลูกข่าง ปากแพรกวิทยาคม 29 ม.ค. 2564 181
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียน ม. 3 พระแสงวิทยา 28 ม.ค. 2564 239
13 มอบทุนการศึกษา “เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค” พระแสงวิทยา 28 ม.ค. 2564 190
11 รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ปากแพรกวิทยาคม 28 ม.ค. 2564 182
10 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน พระแสงวิทยา 27 ม.ค. 2564 182
9 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดเรียน พระแสงวิทยา 27 ม.ค. 2564 188
8 มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูที่เข้ารับการอบรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร〖STEM〗^2 พระแสงวิทยา 27 ม.ค. 2564 173
6 ส.ส.ชุมพล จุลใส และ ส.ส.สุพล จุลใส เยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงาน สวนศรีวิทยา 27 ม.ค. 2564 171
5 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นปีที่ 6 เวียงสระ 25 ม.ค. 2564 189
4 รับมอบหน้ากากอนามัยจากตัวแทนบริษัทเงินติดล้อ “โครงการหน้ากากผ้าเพื่อน้อง” เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้น้องๆ ทีปราษฎร์พิทยา 23 ม.ค. 2564 170
3 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะศึกษาธิการภาค 5 ทีปราษฎร์พิทยา 23 ม.ค. 2564 165
2 สรุปผลความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์ ทีปราษฎร์พิทยา 23 ม.ค. 2564 214
1 ประชุมครูกรณีพิเศษ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เมืองหลังสวน 7 ม.ค. 2564 170
# ภาพ กิจกรรม โรงเรียน วันที่แสดง ยอดชม
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@secondary11.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง