หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     กระดานถาม-ตอบ     ติดต่อเรา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

The Secondary Education Service Area Office 11
 
 
 
 
ประชุมครูกรณีพิเศษ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
โรงเรียนเมืองหลังสวน | วันที่ 7 ม.ค. 2564 : (55 Hits)
          วันจันทร์ ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วลา o๘๐๐ น. โดยนายไกรวัลย์ สังฆะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน พร้อมด้วย นายหัตถชษฐ์ แสงประดิษฐ์ และนายกฤษฎา ทองกำเหนิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน จัดการประชุดครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษเร่งด่วน เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covd-19 แบบเว้นระยะ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองหลังสวน ตามมติที่ประชุมคณะกรมการควบคุมโรติดต่อฯ จังหวัดชุมพร ในเรื่องสั่งปิดสถานศึกษาทุกสังกัด ระหว่างวันที่ ๔ - ๓ด มกราคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้วันเวลาดังกล่าวยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติ แต่เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ และให้ครูที่ปรึกษาร่วมกันดูแลและติดตามนักเรียนร่วมกับครูประจำวิชเกี่ยวกับการเรียนการสอนในช่วงปิดสถานศึกษา พร้อมวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ในรูปแบบที่ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง