หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด

  • หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ. 2564
  • พาน้องกลับมาเรียน - โรงเรียนพนมศึกษา
  • โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
  • Best Practice พาน้องกลับมาเรียน
  • คู่มือรู้คิดรู้ทัน ป้องกันยาเสพติด
  • ยึดหลัก D-M-H-T-T
  • ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564...
สุพรพงศ์ | 23 ก.ย. 2565 | (264 Hits)
การวิจัยออกแบบแนวทางการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามและช่วยเหลือเด็กตกหล่นและออกกลางคัน ...
สุพรพงศ์ | 23 ก.ย. 2565 | (263 Hits)
กิจกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดเลือกผู้บริหารและครูเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับ สำนักงานเขตพื...
สุพรพงศ์ | 22 ก.ย. 2565 | (263 Hits)


ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
ประกาศตำแหน่งว่างผ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท...  
ลักขณา | 16 ส.ค. 2565 | (322 Hits)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...  
ลักขณา | 30 มิ.ย. 2565 | (3867 Hits)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...  
ลักขณา | 27 พ.ค. 2565 | (1715 Hits)
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา...  
ลักขณา | 20 พ.ค. 2565 | (1708 Hits)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...  
ลักขณา | 21 มี.ค. 2565 | (1646 Hits)
ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาจีน ...  
ลักขณา | 16 มี.ค. 2565 | (1720 Hits)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผ...  
ลักขณา | 14 มี.ค. 2565 | (1649 Hits)
ใบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ภาษาจีน ...  
ลักขณา | 2 มี.ค. 2565 | (1579 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565...
กชพรรณ | 12 ก.ย. 2565 | (10 Hits)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่...
สัญญลักษณ์ | 30 ส.ค. 2565 | (74 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565...
กชพรรณ | 11 ส.ค. 2565 | (46 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565...
กชพรรณ | 11 ก.ค. 2565 | (57 Hits)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...
สัญญลักษณ์ | 11 ก.ค. 2565 | (50 Hits)
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...
สัญญลักษณ์ | 5 ก.ค. 2565 | (71 Hits)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...
สัญญลักษณ์ | 5 ก.ค. 2565 | (66 Hits)
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ...
สัญญลักษณ์ | 5 ก.ค. 2565 | (53 Hits)
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand ...  
สุพรพงศ์ | 15 ก.ย. 2565 | (14 Hits)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่...  
สุพรพงศ์ | 15 ก.ย. 2565 | (12 Hits)
รับสมัครคัดเลือกรับทุนฝึกอบรม...  
สุพรพงศ์ | 15 ก.ย. 2565 | (10 Hits)
ขอเชิญร่วมงานทำบุญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา จ.ชุมพร...  
สุพรพงศ์ | 15 ก.ย. 2565 | (6 Hits)
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเเข่งขันทักษะทางไซเบอร์...   
สุพรพงศ์ | 15 ก.ย. 2565 | (6 Hits)
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานทักษิณวิชาการ...  
สุพรพงศ์ | 15 ก.ย. 2565 | (8 Hits)
ประชาสัมพันธ์ การทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียน...  
สุพรพงศ์ | 15 ก.ย. 2565 | (7 Hits)
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย...  
สุพรพงศ์ | 15 ก.ย. 2565 | (8 Hits)
ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอีโคสคูล...  
สุพรพงศ์ | 15 ก.ย. 2565 | (6 Hits)
ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค...  
สุพรพงศ์ | 15 ก.ย. 2565 | (6 Hits)
โครงการอ่านสารสันติภาพฯ...   
สุพรพงศ์ | 8 ก.ย. 2565 | (17 Hits)
จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๕...  
สุพรพงศ์ | 8 ก.ย. 2565 | (10 Hits)
บริษัทพีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัดขอเรียนเชิญส่ง...  
สุพรพงศ์ | 8 ก.ย. 2565 | (8 Hits)
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียน...  
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม | โดยคุณวรรณนิสา | 22 ก.ย. 2565 | (8 Hits)
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2...  
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม | โดยคุณวรรณนิสา | 22 ก.ย. 2565 | (5 Hits)
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศู...  
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา | โดยคุณลักขณา | 22 ก.ย. 2565 | (9 Hits)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...  
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม | โดยคุณพิรพร | 13 ก.ย. 2565 | (8 Hits)
ให้ความอนุเคราะห์เครือข่ายสินปุนตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี 3 จัดอบรม...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 12 ก.ย. 2565 | (10 Hits)
กิจกรรม "K.S. English Camp 2022" โครงการห้องเรียนนำร่อง ม.1/1 และ ม.4/1...  
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา | โดยคุณวันวิสาข์ | 10 ก.ย. 2565 | (10 Hits)
กิจกรรม "สมุดเล่มเล็ก" โครงการห้องเรียนนำร่อง ม.1/1 และ 4/1 โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ...  
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา | โดยคุณวันวิสาข์ | 10 ก.ย. 2565 | (18 Hits)
ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการค่ายทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 9 ก.ย. 2565 | (15 Hits)
ขอแสดงความยินกับ นางสาวจุฑามาตร จีนเมือง และนางสาวกิติยา พูนพิมาย ชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บ...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 9 ก.ย. 2565 | (15 Hits)
การนำเสนองานวิจัย/นวัตกรรมของครูและนักเรียน ครั้งที่ 11 (Symposium) กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา...  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. | โดยคุณธัญสิทธิ์ | 6 ก.ย. 2565 | (13 Hits)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี Distance Learning Information Technology
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ครูบ้านนอกดอทคอม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ทรูปลูกปัญญา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพร

  สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
  วันนี้
21
  เมื่อวานนี้
96
  เดือนนี้
4,991
  เดือนที่แล้ว
9,050
  ปีนี้
52,562
  ปีที่แล้ว
78,378
ข้อมูลสถิติ ณ 2022-09-25

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@secondary11.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง