หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียน     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด


  • พาน้องกลับมาเรียน - โรงเรียนพนมศึกษา
  • โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
  • Best Practice พาน้องกลับมาเรียน
  • คู่มือรู้คิดรู้ทัน ป้องกันยาเสพติด
  • ยึดหลัก D-M-H-T-T
  • ฉีดวัคซีนสู้โควิด
  • ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...
ปรียาพร | 28 มิ.ย. 2565 | (44 Hits)
ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้...
ปรียาพร | 23 มิ.ย. 2565 | (71 Hits)
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร...
ปรียาพร | 23 มิ.ย. 2565 | (52 Hits)


ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...  
ลักขณา | 30 มิ.ย. 2565 | (14 Hits)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...  
ลักขณา | 27 พ.ค. 2565 | (1566 Hits)
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา...  
ลักขณา | 20 พ.ค. 2565 | (1558 Hits)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...  
ลักขณา | 21 มี.ค. 2565 | (1553 Hits)
ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาจีน ...  
ลักขณา | 16 มี.ค. 2565 | (1678 Hits)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผ...  
ลักขณา | 14 มี.ค. 2565 | (1554 Hits)
ใบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ภาษาจีน ...  
ลักขณา | 2 มี.ค. 2565 | (1547 Hits)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาจ...  
ลักขณา | 1 มี.ค. 2565 | (1546 Hits)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565...
สัญญลักษณ์ | 30 มิ.ย. 2565 | (4 Hits)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565...
สัญญลักษณ์ | 30 มิ.ย. 2565 | (3 Hits)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565...
สัญญลักษณ์ | 30 มิ.ย. 2565 | (4 Hits)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565...
สัญญลักษณ์ | 30 มิ.ย. 2565 | (3 Hits)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565...
สัญญลักษณ์ | 30 มิ.ย. 2565 | (3 Hits)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564...
สัญญลักษณ์ | 30 มิ.ย. 2565 | (5 Hits)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564...
สัญญลักษณ์ | 30 มิ.ย. 2565 | (3 Hits)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564...
สัญญลักษณ์ | 30 มิ.ย. 2565 | (4 Hits)
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร...  
สุพรพงศ์ | 30 มิ.ย. 2565 | (2 Hits)
เรียนเชิญโรงเรียน ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังห...  
สุพรพงศ์ | 30 มิ.ย. 2565 | (2 Hits)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศ...  
สุพรพงศ์ | 30 มิ.ย. 2565 | (3 Hits)
ประชาสัมพันธ์งานสัมนาออนไลน์ Cyberecurity Knowledge Shari...   
สุพรพงศ์ | 30 มิ.ย. 2565 | (2 Hits)
วันป้องกันการจมน้ำโลก ...  
สุพรพงศ์ | 30 มิ.ย. 2565 | (2 Hits)
การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเ...  
สุพรพงศ์ | 26 มิ.ย. 2565 | (19 Hits)
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ...  
สุพรพงศ์ | 26 มิ.ย. 2565 | (7 Hits)
ผลการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565...  
สุพรพงศ์ | 26 มิ.ย. 2565 | (8 Hits)
ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต:สุจริตโมเดล ปี 2565...  
สุพรพงศ์ | 26 มิ.ย. 2565 | (8 Hits)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2565...  
สุพรพงศ์ | 26 มิ.ย. 2565 | (4 Hits)
ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค...  
สุพรพงศ์ | 26 มิ.ย. 2565 | (8 Hits)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมแบบออฟไลน์ หลักสูตรคุรุพัฒนา...  
สุพรพงศ์ | 26 มิ.ย. 2565 | (5 Hits)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจ...  
สุพรพงศ์ | 26 มิ.ย. 2565 | (12 Hits)
ผู้บริหาร ครู และ นักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมกิจกรรม การวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังส...  
โรงเรียนเมืองหลังสวน | โดยคุณชัยยนต์ | 29 มิ.ย. 2565 | (7 Hits)
โรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู...  
โรงเรียนเมืองหลังสวน | โดยคุณชัยยนต์ | 28 มิ.ย. 2565 | (8 Hits)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะ...  
โรงเรียนเมืองหลังสวน | โดยคุณชัยยนต์ | 28 มิ.ย. 2565 | (8 Hits)
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาต่อเนื่องสถานพยาบาล ประจำปี 2565...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 26 มิ.ย. 2565 | (7 Hits)
ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 26 มิ.ย. 2565 | (8 Hits)
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ ​มิถุนายน )​ ประจำปี​ ๒๕๖๕ ...  
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม | โดยคุณอุเทน | 24 มิ.ย. 2565 | (12 Hits)
โครงการ "E-Sports สัมพันธ์บางสวรรค์วิทยาคม" ...  
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม | โดยคุณอุเทน | 23 มิ.ย. 2565 | (15 Hits)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. | โดยคุณธัญสิทธิ์ | 16 มิ.ย. 2565 | (15 Hits)
พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระแสงวิทยา ปีการศึกษา 2565...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 16 มิ.ย. 2565 | (12 Hits)
อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 16 มิ.ย. 2565 | (15 Hits)
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูฯ กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี Distance Learning Information Technology
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ครูบ้านนอกดอทคอม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ทรูปลูกปัญญา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพร

  สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
  วันนี้
90
  เมื่อวานนี้
201
  เดือนนี้
0
  เดือนที่แล้ว
4,327
  ปีนี้
32,299
  ปีที่แล้ว
78,378
ข้อมูลสถิติ ณ 2022-07-01

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@secondary11.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง