หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     กระดานถาม-ตอบ     ติดต่อเรา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

The Secondary Education Service Area Office 11
 
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
   ประวัติความเป็นมา  
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
   โครงสร้างหน่วยงาน  
   ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ  
   ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการดำเนินงาน  
   แผนปฏิบัติราชการ โครงการ ประจำปี  
   คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-205317 โทรสาร : 077-205318
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง