หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียน     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   
 
 
เว็บลิ้งค์ที่น่าสนใจ
กลุ่มงานภายใน
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   กลุ่มกฎหมายและคดี
สถานศึกษาในสังกัด
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี (44)
   จังหวัดชุมพร (22)
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
   สำนักงาน ก.ค.ศ.
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@secondary11.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง