กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
หน้าแรก   บุคลากร   ผู้บริหารสถานศึกษา   ครูผู้ช่วย   ระเบียบ/กฎหมาย   กลับเว็บไซต์ สพม.11
 
  การรับสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 (รอบทั่วไป)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.11 เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 [11-05-2558] 
  รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ดนตรีไทย ดนตรีสากล
อุตสาหกรรมศิลป์ จิตวิทยาและการแนะแนว
รายละเอียดตำแหน่งว่าง    


   
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.11 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 [28-04-2558] 
ตารางสอบและสถานที่สอบ ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 [28-04-2558] 
ข้อกำหนดในการสอบแข่งขัน ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 [28-04-2558] 
( โปรดอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด ! )
  รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิ์สอบ ภาค ข 
ภาษาอังกฤษ (29) ภาษาจีน (8)
ดนตรีไทย (5) ดนตรีสากล (6)
อุตสาหกรรมศิลป์ (7) จิตวิทยาและการแนะแนว (21)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาค ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) [09-04-2558] 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาค ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 [03-04-2558] 
ตารางสอบ ภาค ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 [03-04-2558] 
ข้อกำหนดในการสอบแข่งขัน ภาค ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 [03-04-2558] 
รายชื่อแยกตามสาระกลุ่มวิชา 


สรุปจำนวนผู้สมัครสอบ แยกตามวันที่รับสมัครและสาระกลุ่มวิชา
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 [24-03-2558]
 
รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชา หรือวิชาเอก ที่รับสมัครสอบแข่งขัน [16-03-2558]
หลักสูตรการสอบแข่งขัน [16-03-2558]
กำหนดการสอบแข่งขัน [16-03-2558]
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบทั่วไป) [16-03-2558]
 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11