แบบติดตามตัวชี้วัด/63

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

สามารถดาวน์โหลด แบบรายงานตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทาง Google Drive

https://drive.google.com/open?id=17_aKaKrdnFw6Hz3Y_J9WQ_FFpp6Dbwbu

 

วิดีโอชี้แจงสร้างความเข้าใจในการรายงานผลฯ เพื่อให้ สพท. ได้ศึกษาผ่าน 3 ช่องทาง จำนวน 44 วิดีโอ

  1. youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ZL95peyLMOAS4THCau1tyzuVuzdDce
  2. facebook: www.facebook.com/obectvonline
  3. website: www.obectv.tv

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) ได้เปิดระบบให้ท่านสามารถรายงานตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน e-MES ช่องทางดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัด: http://pt.obec.expert/
มาตรฐานสำนักงานเขต: http://std.obec.expert/

การเข้าสู่ระบบ e-MES  >>  http://eva.obec.go.th/

  1. สามารถใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เดิม หรือสมัครสมาชิกใหม่โดยใช้ e-mail ของ gmail เท่านั้น และตัวอักษรเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมด
  2. สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

2.1 วิดีโอ ระบบe-MES (ตามตัวชี้วัด) https://www.youtube.com/watch?v=lZTdK1k0U-0&list=PL-ZL95peyLMOAS4THCau1tyzuVuzdDce-&index=43

2.2 วิดีโอ ระบบe-MES (ตามมาตรฐาน) https://www.youtube.com/watch?v=uzcjvFI-mUg&list=PL-ZL95peyLMOAS4THCau1tyzuVuzdDce-&index=44