การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 …

Continue reading »

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2 …

Continue reading »

การจัดสรรงบประมาณปี 2559

19 ม.ค. 2559 ที่ ศธ 04241/378 การจัดสรรงบประมาณปี 2559 …

Continue reading »