ก.ค. 04

“ประเสริฐ”เผยตำแหน่งศึกษานิเทศก์ใน ศธจ.ยังว่าง 238 อัตรา หลังเกลี่ยอัตรากำลังรอบแรก เตรียมเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังรอบสอง

ศึกษานิเทศก์ใน ศธจ.ว่างอีก 238 อัตรา

มี.ค. 23

บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ สพฐ. เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับประเทศขึ้นไป 205 รางวัล

เอกสารเพิ่มเติม อ้างถึง ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกดูรายละเอียดบัญชีรายชื่อ

มี.ค. 18

เรียกบรรจุครูผู้ช่วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 11 อัตรา รายงานตัว วะนที่ 28 มีนาคม 2559   รายละเอียดดังนี้

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน สควค.

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน สควค. รายละเอียดดังนี้

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์(สควค.)

icon_new3รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)

ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดดังนี้

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ ครั้งที่ 1/2559

icon_new3รายงานตัววันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษมัธยมศึกษา เขต 11

 

คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อ

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

เอกสารประกอบการพิจารณาฯ (ว13/2556) สังกัด สพฐ.

1.หนังสือนำส่ง สพม.11
2.สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่1 ปี พ.ศ. 2559

รายละเอียด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีทีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่1 ปี พ.ศ. 2559

รายละเอียด

ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38 ค.(2)และศึกษานิเทศก์

ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38 ค.(2)และศึกษานิเทศก์

 

Older posts «