วันพฤหัส , เมษายน 9 2020

ประชุมทางไกล การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมทางไกล การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี 2562 โดยใช้ Scopi …

Read More »

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดประชุมทางไกลระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษ …

Read More »

ประชุมทางไกล การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายสมชาย รองเหลือ (รอง ผอ.สพม. เขต 11 ) พร้อมด้วยนายวิเชียร ศรีแก้วแฝก (รอง ผอ.สพม. เขต 11) ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดเตร …

Read More »