วันพฤหัส , เมษายน 9 2020

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 10

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) พร้อมด้วยนายเกรียงไกร แก้วมีศรี (ผอ.โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี) และนางสุจินต์ ภิญญานิล (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ) ได้ดำเนินในการถ่ายทอดสด …

Read More »

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 9

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) และนางบุษกร เพ็ชรพวง (นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ได้ดำเนินในการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลระหว่างเขตพื้นที่ …

Read More »

ปี 2019 แล้วแต่ Google ยังไม่สามารถจัดการ Malware บน Play Store ได้

มีข่าวมาเรื่อย ๆ ว่า Google Play Store มักจะมีแอปที่ฝัง Malware มาค่อนข้างเยอะ และล่าสุดยังค้นพบแอปที่มี Malware ในปี 2019 อีก นักวิจัยด้านความปลอดภัยจาก Symantec เผยว่า พบแอปที่ปลอมตัวเองให้เหมือนแอป …

Read More »

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 8

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) และนางณัฐติกา หอมประกอบ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) ได้ดำเนินในการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด …

Read More »

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 7

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสมยศ กระจ่างแจ้ง (ผอ.โรงเรียนสุราษฎรืธานี) และนางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ (ผอ.โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินในการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับ …

Read More »