วันศุกร์ , เมษายน 10 2020
Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000โทรศัพท์ 077 203372-4 ต่อ 21
โทรสาร 077 205318
email : ictgroup.spm11@gmail.com

นางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น 080-4500661
นายศักดา ชินทัตโต 088-0188108
นายชวกร ชลสิทธิ์ 082-5305310

 
แผนที่ :


ดู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า