วันพฤหัส , เมษายน 9 2020
Home / เกี่ยวกับกลุ่มงาน / คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน
นางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือปฏิบัติงาน
นายศักดา ชินทัตโต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คู่มือปฏิบัติงาน
นายชวกร ชลสิทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ