วันศุกร์ , เมษายน 10 2020

โครงสร้างบุคลากร

 
นางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
Mobile : 080-4500661
 
นายศักดา ชินทัตโต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Mobile : 088-0188108