วันศุกร์ , เมษายน 10 2020
Home / การประชุมทางไกล / ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 10

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 10

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) พร้อมด้วยนายเกรียงไกร แก้วมีศรี (ผอ.โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี) และนางสุจินต์ ภิญญานิล (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ) ได้ดำเนินในการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 10 จากห้องประชุมชลธี ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อประชุมชี้แจงกับสถานศึกษาในสังกัดเรื่อง การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การศึกษาดูงานต่างประเทศ และการจัดสอบ O-NET

โดยใช้ช่องทางการประชุมทางไกล Facebook Live เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และนำเทคโนโลยีและทรัพยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สามารถรับชมการประชุมทางไกลได้ที่ 

About webmaster

Check Also

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 9

วันที่ 18 กรกฎา …