วันศุกร์ , เมษายน 10 2020
Home / การประชุมทางไกล / ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 9

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 9

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) และนางบุษกร เพ็ชรพวง (นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ได้ดำเนินในการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 9 จากห้องประชุมชลธี ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อประชุมชี้แจงกับสถานศึกษาในสังกัดเรื่อง นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โดยใช้ช่องทางการประชุมทางไกล Facebook Live เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และนำเทคโนโลยีและทรัพยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สามารถรับชมการประชุมทางไกลได้ที่ 

About webmaster

Check Also

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 10

วันที่ 25 กรกฎา …