วันพฤหัส , เมษายน 9 2020
Home / การประชุมทางไกล / ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 7

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 7

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสมยศ กระจ่างแจ้ง (ผอ.โรงเรียนสุราษฎรืธานี) และนางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ (ผอ.โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินในการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 7 จากห้องประชุมชลธี ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อประชุมชี้แจงกับสถานศึกษาในสังกัดเรื่อง
1) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
2) การดำเนินงานโครงการ โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

โดยใช้ช่องทางการประชุมทางไกล Facebook Live เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และนำเทคโนโลยีและทรัพยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สามารถรับชมการประชุมทางไกลได้ที่ 

 
 

About webmaster

Check Also

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 10

วันที่ 25 กรกฎา …