วันอาทิตย์ , ตุลาคม 25 2020

Quantum Computer คืออะไร? จะส่งผลอย่างไร? หลังจาก Google เปิดตัว “Sycamore Processor”

เทคโนโลยี Quantum Computer คืออะไร ? หากจะพูดถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัมคงจะต้องเริ่มจาก Qubit หรือ Quantum Bit กันก่อน เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ควอนตัมนั้นเริ่มมาจากสิ่งที่เรียกว่า “Superposition” ใน Quantum …

Read More »

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 13

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางณัฐติกา หอมประกอบ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วยว่าที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ (ผอ.โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม) ได้ดำเนินในการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับส …

Read More »

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 12

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) พร้อมด้วยนางพจณิชา รอดภัย (ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน) และบุคลากรในกลุ่มงาน ได้ดำเนินในการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากั …

Read More »

เจ้าของ WordPress เตรียมซื้อกิจการ Tumblr

Automattic เจ้าของ WordPress ซึ่งเป็นบริการ CMS Blog รายใหญ่ที่เชื่อว่าผู้ทำเว็บไซต์หลายเว็บใช้อยู่ ล่าสุดประกาศซื้อกิจการ Tumblr จาก Verizon แล้ว หวังต่อยอดต่อผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่น WordPress.com, WooCom …

Read More »

ประชุมทางไกล “คุยกันทุกวันพฤหัส” ครั้งที่ 11

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร (รอง ผอ.สพม. เขต 11) พร้อมด้วย ดร.ณันศกรณ์ นิลอรุณ (รองศึกษาธิการ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)ได้ดำเนินในการถ่ายทอดสดประชุมทางไกลระหว่างเข …

Read More »