มุ่งมั่น สร้างสรรค์ งานตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน




มี.ค.
29
2017

ติดตาม ประเมิน และตรวจสอบการดำเนินงานการเงินสถานศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

                    โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

DSC06528

               โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

DSC06530

                 โรงเรียนนาสักวิทยา

DSC06507

                   โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

DSC06516

                   โรงเรียนพรุพีพิทยาคม

DSC06522

                      โรงเรียนเวียงสระ

DSC06529

                       โรงเรียนชัยบุรีพิทยา

ก.พ.
18
2017

ติดตาม ประเมิน ตรวจสอบการดำเนินงานการเงินสถานศึกษา

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

โรงเรียนไชยาวิทยา

โรงเรียนไชยาวิทยา

โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม

โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

 

 

 

ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวชฎาวัลย์ ชุมวรฐายี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Meta