การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค ภาคใต้ หลักสูตรวิชาการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2559 ณโรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร

นายสมบูรณื เรืองแก้ว ผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 11 เป็นประธานในการเปิดพิธี การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค(ภาคใต้) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยา โดยมี นางยุพดี สัตยธีรานนท์ ผู้อำนวนการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา กิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าววัฒถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการ นอกจากนี้นายสมยศ พรหมจันทร์ ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำวิทยากรและ แนะนำบุคลากรผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

maxr25590328_100906_7547 maxr25590328_100939_7081 maxr25590328_101012_0481 maxr25590328_101026_8322 maxr25590328_101215_1766 maxr25590328_101258_8226 maxr25590328_101629_8489 maxr25590328_101644_1174 maxr25590328_101700_0517 maxr25590328_101730_3166 maxr25590328_101800_8426 maxr25590328_101815_9009 maxr25590328_102133_2083 maxr25590328_102638_3497 maxr25590328_102655_3222 maxr25590328_102710_5036 maxr25590328_102727_0136 maxr25590328_102818_8375 maxr25590328_102833_9671 maxr25590328_102922_0444 maxr25590328_102934_0827

 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

icon_new3ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
รายละเอียดดังนี้
ติดต่อ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
โทร. 0-4236-048

งานชุมนุมลูกเสือมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร(สพม.11)

งานชุมนุมลูกเสือมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร(สพม.11)

ระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีท่าน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว เป็นประธาน ในการเปิดค่ายครั้งนี้

_MG_0343 _MG_0544 _MG_0530  _MG_0507 _MG_0380_MG_0480 _MG_0671_MG_0669

_MG_0650_MG_0635_MG_0644_MG_0569_MG_0374 _MG_0515

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ A.T.C.

ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ A.T.C. รุ่นที่ 001/2558 ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

boss2babytigerbabytiger2

babytiger3

» Newer posts