«

»

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

icon_new3ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
รายละเอียดดังนี้
ติดต่อ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
โทร. 0-4236-048