«

»

งานชุมนุมลูกเสือมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร(สพม.11)

งานชุมนุมลูกเสือมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร(สพม.11)

ระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีท่าน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว เป็นประธาน ในการเปิดค่ายครั้งนี้

_MG_0343 _MG_0544 _MG_0530  _MG_0507 _MG_0380_MG_0480 _MG_0671_MG_0669

_MG_0650_MG_0635_MG_0644_MG_0569_MG_0374 _MG_0515