»

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ A.T.C.

ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ A.T.C. รุ่นที่ 001/2558 ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

boss2babytigerbabytiger2

babytiger3