«

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบแถว ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จังหวัดระนอง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 115 คน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 14 คน

17500303_1407225602669366_352368145_o 17548945_1407225579336035_664725198_o 17571989_1407225642669362_1189441612_o 17622577_1407225556002704_440118821_o 17622669_1407225636002696_763116998_o 17669004_1407225649336028_384002166_o