«

»

มี.ค. 13

การนิเทศกิจกรรมลูกเสือ ตามโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ปี 2560

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ นิเทศกิจกรรมลูกเสือตามโครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ปี 2560ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2560ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์

 

 

17269074_1391560434235883_776451008_o 17269583_1391560207569239_1949256342_o 17273278_1391560217569238_406900153_o 17273387_1391559900902603_1167088431_o 17273483_1391560417569218_1869899298_o 17273742_1391560027569257_1922458734_o 17310874_1391560847569175_1782316533_o

17273833_1391560180902575_242169282_o