«

»

ประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2560

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ทั้งประเทศตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารีเป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะต้องปฏิบัติตามอุดมการณ์ของลูกเสือ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00 น. ณ สถานกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

16880752_1374254655966461_2096500986_o 16910945_1374254245966502_1043714649_o 16930310_1374254259299834_110465774_o 16930780_1374254482633145_1590012228_o 16935501_1374254122633181_863186929_o  16935726_1374254145966512_1926514541_o16833654_1374254299299830_563081857_o

16880018_1374254205966506_1571985181_o16935561_1374254302633163_29095078_o