«

»

แจ้งเลื่อนการจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

 

161206155135-i5Q5