«

»

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และสามัญรุ่นใหญ่

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และสามัญรุ่นใหญ่

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไสยง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

samosonsrivichai