«

»

รวมภาพกิจกรรมลูกเสือ วันวชิราวุธ โรงเรียนประทิววิทยา

วันวชิราวุธ โรงเรียนประทิววิทยา

ณ หอประชุมโรงเรียนประวิทยา อำเภอประทิววิทยา จังหวัดชุมพร

จำนวนผู้เข้าร่วม

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนด่านสวีวิทยา 20 คน

ลูกเสือ- เนตรนารี โรงเรียนด่านสวีวิทยา 275  คน

DSCF2114 DSCF2127 DSCF2164 DSCF2166