«

»

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค ภาคใต้ หลักสูตรวิชาการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2559 ณโรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร

นายสมบูรณื เรืองแก้ว ผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 11 เป็นประธานในการเปิดพิธี การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค(ภาคใต้) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยา โดยมี นางยุพดี สัตยธีรานนท์ ผู้อำนวนการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา กิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าววัฒถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการ นอกจากนี้นายสมยศ พรหมจันทร์ ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำวิทยากรและ แนะนำบุคลากรผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

maxr25590328_100906_7547 maxr25590328_100939_7081 maxr25590328_101012_0481 maxr25590328_101026_8322 maxr25590328_101215_1766 maxr25590328_101258_8226 maxr25590328_101629_8489 maxr25590328_101644_1174 maxr25590328_101700_0517 maxr25590328_101730_3166 maxr25590328_101800_8426 maxr25590328_101815_9009 maxr25590328_102133_2083 maxr25590328_102638_3497 maxr25590328_102655_3222 maxr25590328_102710_5036 maxr25590328_102727_0136 maxr25590328_102818_8375 maxr25590328_102833_9671 maxr25590328_102922_0444 maxr25590328_102934_0827