Monthly Archive: มีนาคม 2017

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค

17500303_1407225602669366_352368145_o

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโคร …

Continue reading »

มี.ค. 13

การนิเทศกิจกรรมลูกเสือ ตามโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ปี 2560

17269074_1391560434235883_776451008_o

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัด …

Continue reading »