Category Archive: ภาพกิจกรรม

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2559

13557709_1723137174623217_4641794756628242104_n

ขบวนลูกเสือ – เนตรนารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเด …

Continue reading »

รวมภาพกิจกรรมลูกเสือ วันวชิราวุธ โรงเรียนประทิววิทยา

DSCF2114

วันวชิราวุธ โรงเรียนประทิววิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนประวิ …

Continue reading »

รวมภาพกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

รวมภาพกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค ภาคใต้ หลักสูตรวิชาการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2559 ณโรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร

นายสมบูรณื เรืองแก้ว ผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ …

Continue reading »

งานชุมนุมลูกเสือมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร(สพม.11)

งานชุมนุมลูกเสือมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร(สพม.11) ระหว่าง …

Continue reading »

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ A.T.C.

ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จัดกิจกร …

Continue reading »