Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค

17500303_1407225602669366_352368145_o

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโคร …

Continue reading »

มี.ค. 13

การนิเทศกิจกรรมลูกเสือ ตามโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ปี 2560

17269074_1391560434235883_776451008_o

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัด …

Continue reading »

ประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2560

16833654_1374254299299830_563081857_o

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดกิ …

Continue reading »

ตัวอย่างการคำนวณเพื่อนำส่งเงินบำรุงลูกเสือ

******************************************************* …

Continue reading »

ก.พ. 10

ใบสมัคร ลูกเสือ 4 ภูมิภาค ระนอง / ตรัง

ใบสมัคร ลส. ตรัง —————&#8 …

Continue reading »

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

      download รายละเอียดได้ข้างล่าง &#8 …

Continue reading »

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

Untitled

แจ้งเลื่อนการจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

161206155135-i5Q5

 

แจ้งการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

111

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และสามัญรุ่นใหญ่

samosonsrivichai

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู …

Continue reading »

Older posts «