อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบแถว ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จังหวัดระนอง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 115 คน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 14 คน

17500303_1407225602669366_352368145_o 17548945_1407225579336035_664725198_o 17571989_1407225642669362_1189441612_o 17622577_1407225556002704_440118821_o 17622669_1407225636002696_763116998_o 17669004_1407225649336028_384002166_o

มี.ค. 13

การนิเทศกิจกรรมลูกเสือ ตามโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ปี 2560

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ นิเทศกิจกรรมลูกเสือตามโครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ปี 2560ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2560ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์

 

 

17269074_1391560434235883_776451008_o 17269583_1391560207569239_1949256342_o 17273278_1391560217569238_406900153_o 17273387_1391559900902603_1167088431_o 17273483_1391560417569218_1869899298_o 17273742_1391560027569257_1922458734_o 17310874_1391560847569175_1782316533_o

17273833_1391560180902575_242169282_o

ประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2560

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ทั้งประเทศตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารีเป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะต้องปฏิบัติตามอุดมการณ์ของลูกเสือ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00 น. ณ สถานกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

16880752_1374254655966461_2096500986_o 16910945_1374254245966502_1043714649_o 16930310_1374254259299834_110465774_o 16930780_1374254482633145_1590012228_o 16935501_1374254122633181_863186929_o  16935726_1374254145966512_1926514541_o16833654_1374254299299830_563081857_o

16880018_1374254205966506_1571985181_o16935561_1374254302633163_29095078_o

ตัวอย่างการคำนวณเพื่อนำส่งเงินบำรุงลูกเสือ

Download-icon

*********************************************************

ก.พ. 10

ใบสมัคร ลูกเสือ 4 ภูมิภาค ระนอง / ตรัง

Download-icon

ใบสมัคร ลส. ตรัง

———————————————————————————————————————————

Download-icon

ใบสมัคร ลส. ระนอง

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

 

 

 

download รายละเอียดได้ข้างล่าง

——————————————————————————————–

Download-icon

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

Untitled

Download-icon

แจ้งเลื่อนการจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

 

161206155135-i5Q5

แจ้งการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

111252525

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และสามัญรุ่นใหญ่

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และสามัญรุ่นใหญ่

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไสยง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

samosonsrivichai

Older posts «