<<หน้าแรก เว็บไซต์เดิม>>  

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2557
  • ติดต่อเรา
  • ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 

  กลุ่มงาน
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

  e-Doc
  • คำสั่ง ประกาศ
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  •  
  •  


  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร  ประกาศ :  


  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
อบรมการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลังพัสดุแล...
โดย ชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ [28 ก.ค. 2557] 
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานเปิดอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลังพัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ...

งานบำเพ็ญกุศลศพ อ.อภิชาติ พรหมดนตี อดีตครู ร.ร.สุร...
โดย ชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ [25 ก.ค. 2557] 
กำหนดฌาปนกิจ อ.อภิชาติ พรหมดนตรี อดีตครู ร.ร.สุราษฎร์ธานี ณ วัดอภัยเขตตารม กำหนดฌาปนกิจ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ วัดอภัยเขตตาราม (วัดใหม่) ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียน EP ใน ม...
โดย ชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ [25 ก.ค. 2557] 
นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รองผอ สพม 11 และคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียน EP ใน ม .ปลาย ของ รร สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร เห็นความตั้งใจ ของ ผอ รร รองผอ รร คณะครู และที่ส...

ปรับปรุงองค์ประกอบและกรอบพิจารณาการย้ายผู้บริหาร
โดย ชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ [23 ก.ค. 2557] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและกรอบการพิจารณาประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด
โดย ชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ [21 ก.ค. 2557] 
สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเว็บไซต์ในปี 2557 เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน ในเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางทะเล โดยผู้สนใจสามารถค้นหาความรู้ได้จาก www.ioikids.net โดยขอ...

>>อ่านทั้งหมด  

  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
 
 
การประชุมศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
โดย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี [28 ก.ค. 2557] 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00น. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขต พื้นที่ จึงจัดการประชุม ณ ห้องโสตทัศน์ศึก...

การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อย...
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [28 ก.ค. 2557] 
การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนพระแสงวิทยา ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2557

การประชุมศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี [25 ก.ค. 2557] 
ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เชิญโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ
โดย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี [25 ก.ค. 2557] 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 25...

GLEE GIRL SCHOOL TOUR ปี 3
โดย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี [25 ก.ค. 2557] 
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีร่วมกับบริษัทจีเอ็มเอ็มทีวีจำกัด และรายการ Bang Channel ร่วมกันกิจกรรม GLEE GIRL SCHOOL TOUR ปี 3 โดยนำนักร้องในสังกัดมาร่วมแสดง

YC วัย Seed ครั้งที่ 3
โดย โรงเรียนพระแสงวิทยา [25 ก.ค. 2557] 
YC วัย Seed ครั้งที่ 3 เพื่อขยายผลโครงการเครื่อข่ายเพื่อนที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนพระแสงวิทยา

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดย โรงเรียนเวียงสระ [24 ก.ค. 2557] 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญ์นรี ชูชื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/4 ได้รับคัดเลือกให้เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกีย...

>>อ่านทั้งหมด  
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counter

  e-Service


  โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หนังสือพิมพ์ออนไลน์

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/28 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์Œ 077-288801 โทรสาร 077-205318
Webmaster : ictgroup.spm11@gmail.com