<<หน้าแรก เว็บไซต์เดิม>>  

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

   
 
 
 
 
 
  เมนูหลัก
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2557
  • ติดต่อเรา
  • ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 

  กลุ่มงาน
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

  e-Doc
  • คำสั่ง ประกาศ
  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • รายงานใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ
  •  
  •  


  เครือข่าย สพป.

  พันธมิตร  ประกาศ :  


  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม.11
 
 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด
โดย ชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ [21 ก.ค. 2557] 
สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเว็บไซต์ในปี 2557 เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน ในเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทางทะเล โดยผู้สนใจสามารถค้นหาความรู้ได้จาก www.ioikids.net โดยขอ...

โครงการแข่งขันเศราฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
โดย ชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ [21 ก.ค. 2557] 
ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เงินทองของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2557 1) ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมส...

วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ 57
โดย ชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ [21 ก.ค. 2557] 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดกิจกรรม วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ 57 ขึ้นภายใต้หัวข้อ ต้นแบบคนรุ่นใหม่กับภาษาไทยโดนใจวัยรุ่น ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยว...

เชิญร่วมโครงการค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ "สนุกคิด สน...
โดย ชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ [18 ก.ค. 2557] 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมโครงการค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ "สนุกคิด สนุกทำ กับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึก...
โดย ชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ [17 ก.ค. 2557] 
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด http://sportact.obec.go.th/

>>อ่านทั้งหมด  

  ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
 
 
โครงการรณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
โดย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี [22 ก.ค. 2557] 
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมโครงการณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโดยเป็นวิทยากรบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาให้คว...

กิจกรรม ตักบาตรตอนเช้า
โดย โรงเรียนเวียงสระ [21 ก.ค. 2557] 
โรงเรียนเวียงสระ จัดกิจกรรมการตักบาตรพระสงฆ์ ในทุกเช้าของวันจันทร์ เพื่อความเป็นศิริมงคลในเช้าวันเริ่มต้นของการทำงาน โดนกำหนดเป็นอาหารที่ปรุงสุก พร้อมฉันท์ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 เร...

STOP TEEN MOM
โดย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี [21 ก.ค. 2557] 
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการ STOP TEEN MOM หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยจะมีการให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธาน...

กิจกรรมค่ายต้านสิ่งเสพติด
โดย โรงเรียนเวียงสระ [20 ก.ค. 2557] 
โรงเรียนเวียงสระ จัดกิจกรรมแกนนำ ค่าย ต้านสิ่งเสพติด Miracle Of Thai Youth Camp ณ ห้องพิกุลทอง2 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 โดยนายมนตรี พรหมมา ประธานในพิธี

เวทีเสนอความคิดเพื่อความสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ประ...
โดย โรงเรียนเวียงสระ [18 ก.ค. 2557] 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ นายมนตรี พรหมมา ร่วมพิธีเปิด และกิจกรรม เวทีเสนอความคิดและกิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ประชาชนตำบลเวียงสระ ณ เทศบาลตำบลเมืองเวียง 18 กรกฎาคม ...

นศท. บำเพ็ญประโยชน์
โดย โรงเรียนเวียงสระ [18 ก.ค. 2557] 
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเวียงสระร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดย ผู้กำกับสาโรจ วรินทรเวช ณ วัดคลองตาล

โครงการครูจราจร 5 นาที งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมือ...
โดย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี [18 ก.ค. 2557] 
งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีได้จัดโครงการครูจราจร 5 นาที งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้เรื่องการใส่หมวกกันน็อคให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎ...

>>อ่านทั้งหมด  
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counter

  e-Service


  โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หนังสือพิมพ์ออนไลน์

Copyright © 2014 The Secondary Education Service Area Office 11.
All Right Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/28 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์Œ 077-288801 โทรสาร 077-205318
Webmaster : ictgroup.spm11@gmail.com