[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผอ. สพม.11

 

ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

รายงานผลการดำเนินงาน....
คู่มือหลักสูตรเสริมส....
คู่มือการอบรมออนไลน์....
การจัดการศึกษาทางไกล....
การพัฒนาโรงเรียนเคีย....
การพัฒนาทักษะการเขีย....
การจัดการเรียนรู้ตาม....
โครงการขับเคลื่อน ศู....
การจัดการศึกษาทางไกล....
ประชุมวิชาการขับเคลื....
โรงเรียนในโครงการ คณะกรรมการ ข่าว ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 52
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 อรชพร มีพัฒน์ 27
 ศักด า ชิ นทัตโ ต 16
 หัทยา ขยัน 7
 นางสุรภา อ่อนเกลี้ยง 6
 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
3 คน
สถิติเดือนนี้
3 คน
สถิติปีนี้
952 คน
สถิติทั้งหมด
3459 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขุมความรู้ หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด....
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของ สพม.11 ผู้....
มอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลผ่า....
โครงการ TFE (Teams for Education)....

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ ส
    รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ สพม.11.....อ่านต่อ

คู่มือหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ สพม.11
    คู่มือหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ สพม.11.....อ่านต่อ

คู่มือการอบรมออนไลน์ด้วย Google Classroom จัดทำโดย สพม.11
    คู่มือการอบรมออนไลน์ด้วย Google Classroom จัดทำโดย สพม.11.....อ่านต่อ

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำน
    การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่กา.....อ่านต่อ

การพัฒนาโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ และศูนย์การเรียนรู้ต
    การพัฒนาโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ และศูนย์การเรียนรู้ตำมหลักปรัชญาของเศ.....อ่านต่อ

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยการใช้โครงงานสมองกลเป็นฐาน
    ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่มีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ให้ ความสำคัญในเรื่องนวั.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 344 / )
13 ฟอร์นไทย
ฟอร์นภาษาไทย 13 รูปแบบสำหรับ MS Office
โปรแกรมน่าสนใจ ( 350 / )
โปรแกรมนำเสนอหน้าจอ ZoomIt
โปรแกรมสำหรับนำเสนอหน้าจอ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 342 / )
โปรแกรมบีบอัดไฟล์ RAR
โปรแกรมสำหรับบีบอัดไฟล์ให้เป็นสกุล RAR