[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายสมชาย รองเหลือ
ผอ.สพม.11

 

ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

การพัฒนาทักษะการอ่าน....
การพัฒนารูปแบบการจัด....
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสา....
 การเผยแพร่ความรู้เก....
การแบ่งส่วนราชการภาย....
พระราชบัญญัติข้อมูลข....
บทความเผยแพร่ความรู้....
พระราชบัญญัติ ว่าด้ว....
ระบบรักษาความปลอดภัย....
แบบประเมินสถานศึกษาโ....
โรงเรียนในโครงการ คณะกรรมการ ข่าว ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 44
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 อรชพร มีพัฒน์ 16
 ศักดา ชินทัตโต 12
 หัทยา ขยัน 7
 นางสุรภา อ่อนเกลี้ยง 6
 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
63 คน
สถิติปีนี้
143 คน
สถิติทั้งหมด
950 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขุมความรู้ หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
สพม.11 ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้....

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาไทย สำหรับนักเรียน
    นางวิไลวรรณ ขวัญพรม.....อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อ
    นางวิไลวรรณ ขวัญพรม.....อ่านต่อ

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
    การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ .....อ่านต่อ

 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540
     การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540.....อ่านต่อ

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
    การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560.....อ่านต่อ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
    พรบ......อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 75 / )
13 ฟอร์นไทย
ฟอร์นภาษาไทย 13 รูปแบบสำหรับ MS Office
โปรแกรมน่าสนใจ ( 70 / )
โปรแกรมนำเสนอหน้าจอ ZoomIt
โปรแกรมสำหรับนำเสนอหน้าจอ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 74 / )
โปรแกรมบีบอัดไฟล์ RAR
โปรแกรมสำหรับบีบอัดไฟล์ให้เป็นสกุล RAR