รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC)
วันที่ 21- 22 ที่ผ่านมา นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมการพัฒนาบุคคลากร โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีคณะผู้บริหารและครู จาก โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม,โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร และโรงเรียนศรียาภัย 2 ร่วมอบรบในครั้งนี้ด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2 page 1 / 2  
 อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC) [23-03-2561]
 คนเก่งศรียาภัย [21-03-2561]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน) [14-03-2561]
 หางนกยูงลาช่อ ปีการศึกษา 2560 [16-02-2561]