รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC)
วันที่ 21- 22 ที่ผ่านมา นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมการพัฒนาบุคคลากร โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีคณะผู้บริหารและครู จาก โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม,โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร และโรงเรียนศรียาภัย 2 ร่วมอบรบในครั้งนี้ด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สมพ11 [23-11-2561]
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562 [16-11-2561]
 พิธีการต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ “ดร. สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์” [06-11-2561]
 ครม.สัญจร เยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย [23-08-2561]