รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC)
วันที่ 21- 22 ที่ผ่านมา นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมการพัฒนาบุคคลากร โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีคณะผู้บริหารและครู จาก โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม,โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร และโรงเรียนศรียาภัย 2 ร่วมอบรบในครั้งนี้ด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3 page 1 / 3  
 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียน ห้องพิเศษ ศิลป์-คำนวณ [19-06-2561]
 "โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561" [12-06-2561]
 พิธีวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑ [12-06-2561]
 อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC) [23-03-2561]