รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC)
วันที่ 21- 22 ที่ผ่านมา นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมการพัฒนาบุคคลากร โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีคณะผู้บริหารและครู จาก โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม,โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร และโรงเรียนศรียาภัย 2 ร่วมอบรบในครั้งนี้ด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 คนเก่งศรียาภัย O-NET ม.3 คณิตศาสตร์ 100 คะแนน [01-04-2561]
 คนเก่งศรียาภัย [01-04-2561]
 SP Yong Guide II [21-03-2561]
 ศึกษาดูงาน จากโรงเรียน บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์ ” [12-03-2561]