รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน)
นายนันธชัย แย้มโสพิศ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร โดย นาย ณภัทร ศรีละมัย (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 23 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 ครม.สัญจร เยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย [23-08-2561]
 มหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 [07-08-2561]
 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา [06-08-2561]
 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2018 [05-07-2561]