รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
ทุนการศึกษา
นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา ให้การต้อนรับคณะบุคคล ภายใต้การนำของคุณพนัส(จ.ชลบุรี) มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุนๆละ 2,000 บาท รวม 30,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนด่านสวีวิทยา และอาหารแห้งจำนวนหนึ่ง เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-11-2563
ประมวลภาพข่าว [ 4 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 page 1 / 16  
 ทุนการศึกษา [20-11-2563]
 การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนในภูมิภาค [21-09-2563]
 1ตำรวจ1โรงเรียน [04-09-2563]
 เยาวชนอาสาสมัคร [20-08-2563]