รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับคุณครูรัฐพล ทองศรี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางเบญญาภา ชัยยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา และคณะครู ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับ คุณครูรัฐพล ทองศรี ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนพระแสงวิทยา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และยินดีต้อนรับผู้บริหารและ คณะครูที่มาส่งทุกท่าน ณ หอประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 page 1 / 17  
 ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับคุณครูรัฐพล ทองศรี [13-11-2563]
 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูดวงพร รักเกาะรุ้ง [13-11-2563]
 “แสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้าย” [13-11-2563]
 มอบแว่นทุนการศึกษา [11-11-2563]