รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
“แสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้าย”
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เดินทางไปส่งคุณครูอภิรักษ์ ขนอม เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาชีพในโรงเรียนขนาดใหญ่
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 page 1 / 17  
 ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับคุณครูรัฐพล ทองศรี [13-11-2563]
 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูดวงพร รักเกาะรุ้ง [13-11-2563]
 “แสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้าย” [13-11-2563]
 มอบแว่นทุนการศึกษา [11-11-2563]