รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
มอบแว่นทุนการศึกษา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายนภศูล ตุลยกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา มอบแว่นทุนการศึกษา (สำหรับเด็กที่ทางโรงเรียนเห็นสมควร) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 ทุน เพื่อช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2563
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 page 1 / 17  
 ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับคุณครูรัฐพล ทองศรี [13-11-2563]
 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูดวงพร รักเกาะรุ้ง [13-11-2563]
 “แสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้าย” [13-11-2563]
 มอบแว่นทุนการศึกษา [11-11-2563]