รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
ประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ScQA)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระแสงวิทยา รับการประเมินคุณภาพระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ (ScQA) โดยได้รับเกียรติจากกรรมการท่าน ผอ.สมยศ กระจ่างแจ้ง และคณะ ณ หอประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา ทั้งนี้มีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพม. 11 เข้าร่วมสังเกตการณ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-11-2563
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 page 1 / 17  
 ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับคุณครูรัฐพล ทองศรี [13-11-2563]
 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูดวงพร รักเกาะรุ้ง [13-11-2563]
 “แสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้าย” [13-11-2563]
 มอบแว่นทุนการศึกษา [11-11-2563]