รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
โรงเรียนบ้านนาสารประกาศซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 9-21 มีนาคม 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1 page 1 / 1  
 ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม [13-03-2561]