รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
“แสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้าย”
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางเบญญาภา ชัยยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพระแสงวิทยา ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ คุณครูโสพรรณรัตน์ ญาติพัฒน์ ย้ายไปปฎิบัติราชการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร คุณครูกฤตพร ทองสินธุ์ ย้ายไปปฎิบัติราชการโรงเรียนเวียงสระ และคุณครูปุณยนุช หาญธนานนท์ ย้ายไปปฎิบัติราชการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-11-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 page 1 / 17  
 ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับคุณครูรัฐพล ทองศรี [13-11-2563]
 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูดวงพร รักเกาะรุ้ง [13-11-2563]
 “แสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้าย” [13-11-2563]
 มอบแว่นทุนการศึกษา [11-11-2563]