รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายนภศูล ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-10-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 page 1 / 17  
 ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับคุณครูรัฐพล ทองศรี [13-11-2563]
 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูดวงพร รักเกาะรุ้ง [13-11-2563]
 “แสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้าย” [13-11-2563]
 มอบแว่นทุนการศึกษา [11-11-2563]