รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
การทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา
สพม.๑๑ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ณ ห้องสมุย โรงแรมเคพาร์ค สุราษฎร์ธานี วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 204 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 ไหว้ครู ๒๕๖๑ [14-06-2561]
 Common Euro Framework of Referrence (CEFR)  [11-06-2561]
 ประชุมผู้ปกครอง คลาสรูมมิตติ้ง [07-06-2561]
 กิจกรรมหน้าเสาธง : เปิดตัวประกวดดาวเดือน ๒๕๖๑ [05-06-2561]